Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

QTS đã tuân thủ các yêu cầu về ghi nhãn mác cho thiết bị y tế UDI và loại bỏ các quy trình thủ công

Hệ thống ghi nhãn mác mã vạch doanh nghiệp cho phép nhà sản xuất thiết bị y tế tuân thủ toàn bộ các quy định về ghi nhãn mác FDA

 

Tìm hiểu xem Quality Tech Services (QTS) đã làm thế nào để:

 

  • Loại bỏ 100% nhu cầu nhập liệu thủ công tại thời điểm in và cắt giảm nhu cầu quét mã vạch
  • Tuân thủ toàn diện với các tiêu chuẩn quy định bao gồm yêu cầu về Unique Device Identification (UDI) năm 2007
  • Tăng 40% hiệu suất, giúp khách hàng đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn

 

... tất cả nhờ có TEKLYNX CENTRAL CFR

Tải nghiên cứu tình huống

 

 

Ghi chú: Tập tin nghiên cứu tình huống này sẽ được gửi trực tiếp đến email của quý vị, vậy nên hãy cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc