Evropa (česky)
Barcode better

V TEKLYNX věříme, že software pro značení čárových kódů není pouze něčím, co si koupíte. Jedná se o integrované technologické řešení, díky němuž vaše společnost funguje.

Podpora

Společnost QTS splnila požadavky na značení zdravotnických prostředků vyplývající z normy QTS a eliminovala manuální kroky

Podnikový systém značení čárovými kódy výrobcům zdravotnických prostředků umožňuje plnou shodu s FDA

 

Zjistěte, jak společnost Quality Tech Services (QTS):

 

  • Eliminovala potřebu ručního zadávání v době tisku a snížila potřebu načítat čárové kódy
  • Dosáhla plného souladu s regulačními normami včetně požadavků na UDI 2007
  • Zvýšila účinnost o 40 %, což zákazníkům pomohlo uvádět výrobky na trh rychleji

 

... to vše pomocí TEKLYNX CENTRAL CFR

Získat případovou studii

 

 

Poznámka: Případová studie bude zaslána přímo na váš e-mail, proto prosím zadejte platnou e-mailovou adresu.
Povinné pole Příliš dlouhý. Omezení na 250 znaků. Neplatný
Povinné pole Příliš dlouhý. Omezení na 250 znaků. Neplatný
Povinné pole
Povinné pole
Povinné pole
Povinné pole Neplatný
Povinné pole Neplatný
Povinné pole Příliš dlouhý. Omezení na 250 znaků. Neplatný
Povinné pole

Povinné pole Příliš dlouhý. Omezení na 250 znaků. Neplatný
Povinné pole Příliš dlouhý. Omezení na 250 znaků. Neplatný
Povinné pole