Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Sản phẩm

Hàng không Vũ trụ & Phòng thủ

Đáp ứng các yêu cầu riêng của chuỗi cung ứng với phần mềm ghi nhãn mác UID của TEKLYNX


Khả năng đưa ra các quyết định kinh doanh mấu chốt dựa trên dữ kiện là thiết yếu cho ngành hàng không vũ trụ và phòng thủ. Với khả năng quản lý tập trung, theo dõi chính xác, và tự động hóa toàn diện quy trình ghi nhãn mác, quý vị có thể trang bị những thông tin mình cần để tự tin ra quyết định. Chúng tôi hiểu những yêu cầu và thử thách của ngành nghề, và cung cấp các giải pháp để đảm bảo nhãn mác của quý vị đáp ứng được thông số.

 

LIÊN HỆ

“Việc quản lý tập trung, theo dõi chính xác, và tự động hóa quy trình ghi nhãn giúp đảm bảo sự tuân thủ.”

- Doug Niemeyer, Tổng Quản lý, TEKLYNX

Ứng dụng ghi nhãn mác hàng không vũ trụ & phòng thủ

 

Dễ dàng tạo và in các nhãn mác mã vạch tuân thủ tiêu chuẩn ngành hàng không vũ trụ và phòng thủ.

    • Gắn mác và đánh dấu tài sản bằng Mã Định danh Riêng (UID)
    • Thu thập dữ liệu cho Đăng ký UID
    • Định danh chi tiết máy bay
    • Tuân thủ quy định của Cục Hàng không Liên bang (FAA) và ngành hàng không & vũ trụ quốc tế

Tạo các nhãn mác tuân thủ UID bao gồm 2D Data Matrix, mã vạch tuyến tính, và dữ liệu mà con người có thể đọc

TÌM HIỂU THÊM

Hãy liên hệ

Chúng tôi muốn hiểu rõ nhu cầu của quý vị để giúp quý vị tìm giải pháp phần mềm ghi nhãn mác mã vạch phù hợp nhất cho việc kinh doanh của quý vị.

Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc