Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Sản phẩm

ĐỊNH DANH RIÊNG / ĐỊNH DANH RIÊNG SẢN PHẨM

PHẦN MỀM GHI NHÃN MÁC CHO NHÃN MÁC UID

Dễ dàng tạo và in các nhãn mác tuân thủ UID

 

 • CODESOFT ĐỂ TẠO NHÃN MÁC UID
  • Tạo nhãn mác tuân thủ UID một cách hiệu quả
  • Nhanh chóng bổ sung thông tin cần thiết cho nhãn mác
  • Tạo 2D Data Matrix, mã vạch tuyến tính, và dữ liệu mà con người có thể đọc

  TÌM HIỂU THÊM

 • TEKLYNX CENTRAL ĐỂ QUẢN LÝ NHÃN MÁC
  • Kéo thông tin từ một cơ sở dữ liệu tập trung cho các nhãn mác tuân thủ UID
  • Thay đổi trên nhiều trạm in ấn từ một vị trí trung tâm

  TÌM HIỂU THÊM

Giới thiệu về UID

Định danh Riêng hoặc Định danh Riêng Sản phẩm (IUID) là một hệ thống thiết lập mã định danh riêng toàn cầu của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. 

 

Một nhãn mác tuân thủ UID phải: 

 

 

Gói mẫu nhãn mác MIL-STD tuân thủ UID

Tạo Mã vạch GS1 trong CODESOFT và LABELVIEW

 

Tìm hiểu cách để sử dụng trình hướng dẫn mã vạch GS1 trong CODESOFT và LABELVIEW để tạo các mã vạch tuân thủ GS1

TẢI BẢN GHI

Phần mềm Truy xuất Nguồn gốc & Bảo mật Nhãn mác

XEM BẢNG THÔNG TIN

Biện pháp thực hành tiên tiến nhất cho ghi nhãn mác mã vạch

TẢI VỀ SÁCH ĐIỆN TỬ

Quý vị cần hỗ trợ về ghi nhãn mác UID?

Chúng tôi sẵn sàng giúp quý vị. Hãy cho chúng tôi biết một vài thông tin về quý vị và chúng tôi sẽ sớm liên hệ để thảo luận về các nhu cầu ghi nhãn mác của quý vị.

Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc