Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

In The Gray: Ghi Nhãn mác Tinh gọn cho một Tổ chức Bền vững

Nick Recht QUẢN LÝ SẢN PHẨM DOANH NGHIỆP, TEKLYNX AMERICAS

“Hiệu ứng tự nhiên của ghi nhãn mác tinh gọn là sản phẩm ít bị lỗi hơn. Bởi có ít sản phẩm lỗi nhờ môi trường tinh gọn, quý vị sẽ thu được nhiều lợi nhuận hơn.”

Trong Vùng Xám: Ghi Nhãn mác Tinh gọn cho một Tổ chức Bền vững

 

Tuyển tập Giáo dục của TEKLYNX, Trong Vùng Xám, đã trở lại! Giới thiệu Phần 2: Ghi Nhãn mác Tinh gọn cho một Tổ chức Bền vững.

 

Dave Klement, Chủ Doanh nghiệp Efficient Business Integrators (EBI), đã tham gia cùng Nick Recht, Quản lý Sản phẩm Doanh nghiệp của TEKLYNX để trình bày hội thảo web: Ghi Nhãn mác Tinh gọn cho một Tổ chức Bền vững.

 

Xem bản ghi để biết làm thế nào việc ghi nhãn mác tinh gọn có thể làm tăng hiệu quả cho tổ chức của quý vị.

 

Các bài học chính:

  • Những thách thức mà khách hàng gặp phải khi áp dụng một sáng kiến tinh gọn là có thật, nhưng có thể vượt qua
  • Ghi nhãn mác tinh gọn là giảm thiểu lãng phí
  • Ghi nhãn mác tinh gọn dẫn đến sự bền vững trong kinh doanh
  • TEKLYNX & EBI có thể giúp quý vị

 

Cùng chúng tôi khám phá vùng xám trong doanh nghiệp của quý vị và tìm hiểu thêm về việc ghi nhãn mác tinh gọn bằng cách xem bản ghi ngay hôm nay!

Tải bản ghi

 

Vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây để truy cập bản ghi của Ghi Nhãn mác Tinh gọn cho một Tổ chức Bền vững

 

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc