Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Yêu cầu Tập tin Cài đặt

Yêu cầu một tập tin cài đặt TEKLYNX

 

Trước khi gửi đi biểu mẫu, hãy kiểm tra tại đây để tải về tập tin cài đặt của quý vị. Nếu quý vị không thấy nó, hãy điền vào biểu mẫu này để yêu cầu tập tin mà quý vị cần.

 

Ghi chú: Các tập tin cài đặt thế hệ trước được cung cấp tùy trường hợp. Chúng tôi sẽ liên hệ để thảo luận về nhu cầu của quý vị.
Thông tin của Quý vị
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Thông tin về Công ty của Quý vị
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Hỗ trợ Khách hàng

 

Để biết chi tiết liên hệ của TEKLYNX tại khu vực của quý vị, hãy truy cập trang Địa điểm Toàn cầu của chúng tôi.

 

Trung tâm Hỗ trợ

support.teklynx.com