Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Video: Các tính năng chính của SENTINEL

Các tính năng chính của SENTINEL

Phần mềm tự động hóa in ấn SENTINEL

SENTINEL là một giải pháp tự động hóa in ấn nhãn mác có thể tăng cường hiệu quả cho quy trình ghi nhãn mác của quý vị. Hãy xem video này để biết hai cách mà các nhà sản xuất trên khắp thế giới đang tận dụng SENTINEL để tự động hóa quy trình in ấn nhãn mác.

 

Yêu cầu một bản dùng thử của SENTINEL ngay hôm nay!

 

 
Bản phiên âm video Bản phiên âm video
BẢN PHIÊN ÂM VIDEO

Nhịp độ sản xuất ngày một tăng cao. Và bây giờ, nhu cầu này đang ngày một mạnh mẽ hơn, hướng đến làm việc nhanh hơn và tinh gọn hơn. SENTINEL, giải pháp tự động hóa in ấn đầu ngành của TEKLYNX, cho phép quý vị tự động hóa quy trình in ấn nhãn mác trên bất kỳ ứng dụng kinh doanh nào để in nhanh hơn, tiết kiệm thời gian, và vận hành hiệu quả hơn.

 

Với SENTINEL, quý vị có thể kích hoạt tác vụ in ấn trực tiếp từ một hệ thống kinh doanh, ví dụ như một hệ thống ERP hoặc WMS, theo nhiều cách khác nhau. Không cần phải nhấn vào Tập tin, Mở, In cho mỗi nhãn mác mà quý vị cần. Sau đây là một số ví dụ về cách các nhà sản xuất toàn cầu đang tận dụng SENTINEL để tự động hóa quy trình in ấn nhãn mác của họ và tăng hiệu quả cho quy trình này.

 

Phương pháp đầu tiên là tự động hóa in ấn sử dụng một tập tin xuất ra từ hệ thống kinh doanh của quý vị. Thông thường, chúng ta thấy những người dùng cuối của mình đã có một hệ thống kinh doanh với tất cả thông tin họ cần để in nhãn mác, ví dụ như tên của khuôn mẫu, số lượng nhãn mác mà họ cần in, và tất cả dữ liệu liên quan cần được điền lên nhãn mác. Dữ liệu này có thể được xuất từ hệ thống kinh doanh dưới dạng một tập tin văn bản phẳng. Tập tin văn bản phẳng này sau đó được thả vào một thư mục theo dõi, ở đó SENTINEL có thể nhìn thấy nó và kích hoạt một tác vụ in. 

 

Một cách khác mà SENTINEL có thể tự động hóa việc in ấn nhãn mác, là theo dõi một bảng trong một cơ sở dữ liệu. SENTINEL cũng có thể được cấu hình để theo dõi cơ sở dữ liệu của ứng dụng của quý vị. Khi một cơ sở dữ liệu được sửa đổi, ví dụ như thêm hoặc thay đổi một bản ghi, SENTINEL sẽ nhận ra thay đổi đó và ngay lập tức kích hoạt tác vụ in. 

 

Tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả cho quy trình in ấn nhãn mác của quý vị ngay hôm nay bằng cách nhấn nút dưới đây để yêu cầu một bản dùng thử miễn phí của SENTINEL.

Tìm hiểu xem SENTINEL có thể làm gì cho tổ chức của quý vị. Yêu cầu bản dùng thử.

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không khớp
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc