Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Video: Cách tạo một Nhãn mác RFID trong CODESOFT

Cách tạo một Nhãn mác RFID trong CODESOFT

Mã hóa mác RFID một cách dễ dàng.

 

Xem video hướng dẫn từng bước này trong CODESOFT để biết cách mã hóa dữ liệu trong một mác RFID để đáp ứng các nhu cầu RFID thụ động.

 

 
Bản phiên âm video Bản phiên âm video
BẢN PHIÊN ÂM VIDEO

Tạo nhãn mác RFID với phần mềm CODESOFT Enterprise RFID rất đơn giản. Hãy xem cách thực hiện nó.

 

Bước đầu tiên để tạo các nhãn mác RFID trong CODESOFT Enterprise RFID là chọn một mẫu máy in hỗ trợ công nghệ mã hóa RFID. Nếu không có một mẫu máy in hỗ trợ RFID và một trình điều khiển máy in tự nhiên của TEKLYNX cho mẫu máy in đó, chức năng RFID sẽ không khả dụng. Bởi đã chọn một trình điều khiển máy in tương thích với RFID, chúng ta có thể thấy nút mác RF có thể được sử dụng trên thanh công cụ đối tượng. Để thêm một mác RFID, quý vị chỉ cần nhấn vào nút này.

 

Trên cửa sổ thiết lập trang nhãn mác được mở ra, chỉ cần chọn loại mác RFID mà quý vị muốn thêm vào nhãn mác của mình. Lưu ý rằng danh sách các loại mác khả dụng phụ thuộc trực tiếp vào mẫu máy in mà quý vị đã lựa chọn. Chỉ loại mác được máy in hỗ trợ mới có thể được sử dụng. Trong ví dụ này, tôi sẽ chọn một mác EPC. Sau khi chọn một loại mác, chúng ta có thể thấy các tùy chọn để quy định các khía cạnh cấu hình mác như lớp mác, vị trí, kích cỡ và một số thông tin cụ thể khác của mác. Chúng ta còn có tùy chọn quy định ảnh sẽ được sử dụng để đại diện cho vị trí mác trên thiết kế nhãn mác này. Tôi sẽ chọn một ảnh giống với loại mác mà tôi đang sử dụng. OK, sau khi hoàn tất cấu hình mác, tôi có thể nhấn OK và bắt đầu quy định thông tin mã hóa.

 

Có nhiều cách để mã hóa thông tin. Chúng ta có thể cung cấp thông tin ASCII, thông tin hệ thập lục phân, hoặc sử dụng nhập liệu có cấu trúc. Trong ví dụ này, tôi sẽ minh họa về phương pháp nhập liệu có cấu trúc. Trong nhập liệu có cấu trúc, chúng ta có thể lựa chọn từ các tùy chọn mã định danh phổ biến cho mác. Ở ví dụ này, tôi sẽ sử dụng SGTIN-96, vốn được sử dụng cho mã hóa 96 bit của chuỗi Global Trade Item Number như được cung cấp bởi GS1. Sau khi chọn một mã định danh, chúng ta có thể thấy các lời nhắc cụ thể để tạo thông tin yêu cầu cho loại mác này. Ở ví dụ này, tôi sẽ giữ lại giá trị mặc định cho đầu đề và giá trị bộ lọc, nhưng tôi sẽ chọn phân vùng 6 để phân phối thông tin vào các giá trị tiền tố và mã tham chiếu của công ty.

 

Bây giờ, tôi có thể điền thông tin vào các lời nhắc còn lại. Và trong khi tôi có thể nhập thông tin cố định cho các lời nhắc này, tôi sẽ chọn các biến số hiện có để điền thông tin biến số. Đối với tiền tố công ty, tôi có một biến số sẵn có gọi là tiền tố. Đối với mã tham chiếu đề mục, tôi có một biến số sẵn có gọi là mã tham chiếu. Và cuối cùng, đối với số sê-ri, tôi có một biến số sẵn có gọi là số sê-ri.

 

Được rồi, sau khi đã điền tất cả thông tin yêu cầu, tôi có thể nhấn OK để hoàn tất việc tạo mác RFID của mình. Nhãn mác của tôi đã sẵn sàng được in và mã hóa bằng công nghệ RFID.

Tải bản dùng thử miễn phí 30 ngày của quý vị để xem cách vận hành của phần mềm nhãn mác mã vạch CODESOFT

GHI CHÚ: Bản dùng thử sẽ không được tải ngay sau khi gửi đi biểu mẫu. Một liên kết tải về sẽ được gửi đến email của quý vị.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không khớp
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc