Europa (Polski)
Wybierz lokalizację

Wybierz swoją lokalizację i język, aby korzystać z najlepiej przystosowanej strony internetowej

Barcode Better

W firmie TEKLYNX wierzymy, że oprogramowanie do obsługi kodów kreskowych nie jest tylko nabywanym produktem. Jest to zintegrowane rozwiązanie technologiczne, które umożliwia działanie Twojej firmie.

Wsparcie

Film wideo: Tworzenie etykiety RFID w programie CODESOFT

Tworzenie etykiety RFID w programie CODESOFT

Kodowanie znaczników RFID stało się proste.

 

Obejrzyj ten samouczek wideo z instrukcjami krok po kroku dotyczącymi programu CODESOFT, aby dowiedzieć się, jak zakodować dane w znaczniku RFID i spełnić potrzeby związane z pasywnymi rozwiązaniami RFID.

 

 
Transkrypcja filmu Transkrypcja filmu
TRANSKRYPCJA FILMU

Tworzenie etykiet RFID z programem CODESOFT Enterprise RFID jest proste. Zobaczmy, jak to zrobić.

 

Pierwszym krokiem w tworzeniu etykiet RFID w programie CODESOFT Enterprise RFID jest wybór modelu drukarki, który obsługuje technologię kodowania RFID. Bez drukarki obsługującej druk RFID oraz natywnego sterownika drukarki TEKLYNX dla tego modelu funkcja drukowania RFID będzie niedostępna. Po wybraniu kompatybilnego sterownika drukarki RFID zobaczymy, że przycisk znacznika RF jest dostępny na pasku narzędzi obiektów. Aby dodać znacznik RFID, należy kliknąć ten przycisk.

 

W wyświetlonym oknie konfiguracji strony etykiety należy wybrać typ modelu znacznika RFID, który chcemy dodać do etykiety. Pamiętaj, że lista dostępnych modeli jest bezpośrednio zależna od wybranego modelu drukarki. Będą dostępne tylko modele obsługiwane przez drukarkę. W tym przykładzie wybiorę znacznik modelu EPC. Po wybraniu modelu znacznika zobaczymy opcje umożliwiające określenie konfiguracji znacznika, np. klasy znacznika, jego pozycji, rozmiaru i innych ustawień. Mamy nawet opcje umożliwiające określenie obrazu, który będzie reprezentować lokalizację znacznika w tym projekcie etykiety. Wybiorę grafikę, która wygląda podobnie do typu znacznika, którego chcę użyć. Po zakończeniu konfiguracji znacznika mogę kliknąć przycisk OK i rozpocząć definiowanie danych związanych z kodowaniem.

 

Istnieje kilka sposobów kodowania danych. Możemy podać dane w formacie ASCII, dane w formacie szesnastkowym lub wybrać strukturyzowane wprowadzanie danych. W tym przykładzie użyję metody strukturyzowanego wprowadzania danych. W strukturyzowanym wprowadzaniu danych możemy wybierać spośród typowych opcji identyfikatorów znaczników. W naszym przykładzie użyję SGTIN-96, opcji używanej do kodowania 96-bitowego serializowanych numerów GTIN, zgodnie z systemem GS1. Po wybraniu identyfikatora zobaczymy monity dotyczące uzupełniania wymaganych informacji dla danego typu znacznika. W tym przykładzie zachowam domyślne wartości nagłówka i filtra, ale wybiorę partycję 6 dla dystrybucji danych w prefiksie firmy i wartościach referencyjnych.

 

Teraz mogę uzupełnić informacje w pozostałych monitach. Mogę wprowadzić stałe dane w tych monitach, ale użyję istniejących zmiennych, aby uzupełnić zmienne dane. W przypadku prefiksu firmy mam istniejącą zmienną o nazwie „prefiks”. W przypadku odwołania do artykułu mam istniejącą zmienną o nazwie „odwołanie”. W końcu dla numeru seryjnego istnieje zmienna nazwana „seryjny”.

 

Teraz, po uzupełnieniu wszystkich wymaganych informacji, mogę kliknąć OK, aby zakończyć tworzenie znacznika RFID. Moja etykieta jest teraz gotowa. Można ją wydrukować i zakodować przy użyciu technologii RFID.

Pobierz bezpłatną 30-dniową wersję próbną, aby zobaczyć oprogramowanie do obsługi etykiet z kodami kreskowymi CODESOFT w działaniu

UWAGA: Wersja próbna nie będzie pobrana natychmiast po przesłaniu formularza. Link do pliku do pobrania zostanie wysłany na adres e-mail.
Wymagane pole Zbyt długo. Limit: 250 znaków. Nieważne
Wymagane pole Zbyt długo. Limit: 250 znaków. Nieważne
Wymagane pole
Wymagane pole
Wymagane pole
Wymagane pole Nieważne
Wymagane pole Brak dopasowania
Wymagane pole Nieważne
Wymagane pole Zbyt długo. Limit: 250 znaków. Nieważne

Wymagane pole Zbyt długo. Limit: 250 znaków. Nieważne
Wymagane pole
Wymagane pole
Wymagane pole Zbyt długo. Limit: 250 znaków. Nieważne
Wymagane pole