Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Video: Cách tạo một Nhãn mác mới với LABEL MATRIX

Cách tạo một Nhãn mác mới với LABEL MATRIX

Bắt đầu với LABEL MATRIX!

 

Video ngắn này sẽ hướng dẫn quý vị cách để thêm văn bản, mã vạch và ảnh với các trình hướng dẫn dễ sử dụng của LABEL MATRIX.

 

 
Bản phiên âm video Bản phiên âm video
BẢN PHIÊN ÂM VIDEO

Việc tạo một khuôn mẫu nhãn mác mới với LABEL MATRIX rất dễ dàng nhờ giao diện trực quan và các trình hướng dẫn tiện lợi.

 

Chúng ta sẽ bắt đầu với việc sử dụng một trình hướng dẫn tài liệu nhãn mác mới, được mở tự động khi LABEL MATRIX được khởi chạy. Trong màn hình này, chúng ta có tùy chọn thay đổi các tham số của nhãn mác mà chúng ta muốn tạo. Nhưng ở ví dụ này, chúng ta sẽ chọn các tham số mặc định và nhấn tiếp theo. Trên màn hình này, chúng ta có tùy chọn thêm một mô tả cho nhãn mác của quý vị. Nhưng ở ví dụ này, chúng ta không cần một mô tả, vậy nên chúng ta sẽ để trống trường mô tả và nhấn hoàn tất. Bây giờ nhãn mác của chúng ta đã được tạo và sẵn sàng cho thiết kế.

 

Bây giờ, chẳng hạn, tôi cần tạo một nhãn mác sản phẩm cho một xe ô tô đồ chơi trẻ em. Chà, đầu tiên, tôi sẽ phải thêm một số nội dung, vậy nên tôi sẽ nhấn vào chữ A to để tạo văn bản. Sau đó, nhập văn bản mà tôi muốn. Tiếp theo, chọn thẻ phông chữ, chọn phông chữ mong muốn, và cuối cùng nhấn OK. Bây giờ thì văn bản đã được thêm vào nhãn mác, tôi có thể nhấn và kéo để đặt văn bản này ở bất cứ đâu mình muốn.

 

Tiếp theo, tôi cần thêm một mã vạch, vậy nên tôi sẽ chọn nút thêm mã vạch. Sau đó, tôi sẽ nhập dữ liệu mà mình muốn thêm vào mã vạch. Tiếp theo, chọn thẻ mã vạch, và chọn loại mã vạch mong muốn. Ở ví dụ này, tôi muốn loại mã vạch UPCA, vốn đã được chọn sẵn rồi, vậy nên tôi sẽ nhấn vào thẻ phông chữ. Từ thẻ này, tôi có thể chọn loại phông chữ mà tôi muốn sử dụng cho nội dung mà con người có thể đọc. Sau đó nhấn OK để thêm mã vạch. Một lần nữa, mã vạch của tôi đã được thêm vào nhãn mác, tôi có thể nhấn và kéo để đặt và thay đổi kích thước mã vạch.

 

Cuối cùng, tôi muốn thêm một ảnh vào nhãn mác của mình. Để làm điều này, tôi sẽ nhấn vào nút thêm ảnh, sau đó nhấn vào nút tập tin. Điều này cho phép tôi duyệt và chọn ảnh tôi muốn sử dụng. Sau khi ảnh mong muốn đã được chọn, nhấn mở. Cuối cùng, nhấn OK để đặt ảnh. Bây giờ thì ảnh đã được thêm vào nhãn mác, tôi có thể nhấn và kéo để đổi vị trí và kích thước của ảnh nếu cần.

 

Để hoàn thiện, tôi muốn tạo một viền quanh nhãn mác của mình để thêm điểm nhấn. Để làm điều này, tôi sẽ chọn loại hình dáng, chọn hình chữ nhật, sau đó thay vì quy định thủ công các thông số của hình chữ nhật, tôi sẽ nhấn nút OK và nhấn và kéo hình chữ nhật đã được đặt trên nhãn mác để đổi vị trí nó nếu cần.

 

Và thế là tôi có một nhãn mác sản phẩm cho xe ô tô đồ chơi trẻ em của mình.

 

Quý vị có thể thử LABEL MATRIX miễn phí trong 30 ngày bằng cách tải về một bản dùng thử từ website của chúng tôi tại www.teklynx.com/labelmatrix.

Tải bản dùng thử miễn phí 30 ngày của quý vị để xem cách vận hành của phần mềm nhãn mác mã vạch LABEL MATRIX

GHI CHÚ: Bản dùng thử sẽ không được tải ngay sau khi gửi đi biểu mẫu. Một liên kết tải về sẽ được gửi đến email của quý vị.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không khớp
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc