Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Video: Làm thế nào để tạo một mã vạch

Làm thế nào để tạo một mã vạch

Dễ dàng tạo mã vạch với CODESOFT

 

Tìm hiểu cách phần mềm in nhãn mã vạch CODESOFT giúp quý vị tạo mã vạch một cách dễ dàng.

 

  • Làm thế nào để tạo một mã vạch đơn giản
  • Làm thế nào để tạo một trường Khi in
  • Làm thế nào để sử dụng mã vạch vừa khung hình
  • Làm thế nào để tạo một mã vạch GS1
  • Làm thế nào để kết nối một cơ sở dữ liệu

 

 

Dùng thử phần mềm tạo mã vạch CODESOFT trong 30 ngày

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ TEKLYNX ở khu vực của quý vị.

GHI CHÚ: Bản dùng thử sẽ không được tải ngay sau khi gửi đi biểu mẫu. Một liên kết tải về sẽ được gửi đến email của quý vị.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không khớp
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc