Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Video: Sử dụng Form Editor và Form Designer

Sử dụng Form Editor và Form Designer

Thiết kế quy trình in ấn lý tưởng của quý vị với các biểu mẫu

 

Form Editor:

  • Khởi chạy trong trình thiết kế nhãn của quý vị
  • Tính năng tiêu chuẩn của LABELVIEW và CODESOFT

 

Form Designer:

  • Khởi chạy bên ngoài trình thiết kế nhãn của quý vị
  • Tiện ích bổ sung cho LABELVIEW và CODESOFT

 

Nhấn vào đây để tải về một bản dùng thử 30 ngày miễn phí của LABELVIEW hoặc CODESOFT.

 

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng biểu mẫu trong bài đăng blog của chúng tôi.

 

 
Bản phiên âm video Bản phiên âm video
BẢN PHIÊN ÂM VIDEO

Thiết kế quy trình in nhãn lý tưởng của quý vị với các biểu mẫu trong LABELVIEW và CODESOFT 2019. Những phản hồi của khách hàng từ cơ sở cài đặt toàn cầu của chúng tôi đã thúc đẩy việc tạo ra Form Editor và tăng cường Form Designer để mang đến quy trình in nhãn tùy chỉnh hiệu quả hơn.

 

Được giới thiệu trong LABELVIEW và CODESOFT 2019, các tính năng Form Editor và Form Designer mới và được cải thiện cho phép quý vị tách biệt người dùng thiết kế khỏi người dùng in ấn bằng cách sắp xếp ngăn nắp việc nhập liệu và kiểm soát thời gian in ấn. Điều này giúp giảm thiểu lỗi in nhãn và đảm bảo quy trình in ấn lý tưởng.

 

Form Editor được tích hợp bên trong trình thiết kế nhãn của quý vị và cho phép quý vị củng cố các quy tắc nhập liệu cho người dùng in ấn, để dữ liệu luôn được định dạng đúng 100%. Sử dụng Form Editor để bổ sung các menu thả xuống, tăng dần các trường giá trị, thanh trượt, v.v... Tùy chỉnh biểu mẫu thời gian in với Form Editor để củng cố quy trình in ấn lý tưởng của quý vị.

 

Form Designer là một công cụ có thể được truy cập mà không cần khởi chạy LABELVIEW hoặc CODESOFT, bảo vệ các khuôn mẫu nhãn của quý vị từ việc chỉnh sửa ngoài dự kiến. Việc này loại bỏ các bước cho người dùng in ấn của quý vị, đồng thời giảm căng thẳng cho những người phải dành thời gian để tạo ra các khuôn mẫu nhãn.

 

Chúng tôi đã phát triển Form Editor và Form Designer để cho phép quý vị kiểm soát việc phát triển quy trình in ấn lý tưởng của mình, cũng như sự yên tâm vào hiệu quả của quy trình in nhãn đó.

 

Hãy liên hệ thông qua website của chúng tôi để tìm hiểu cách Form Editor và Form Designer trong LABELVIEW và CODESOFT 2019 có thể giúp quý vị đóng mã vạch tốt hơn ngay hôm nay.

Đóng Mã vạch Tốt hơn với các Sản phẩm TEKLYNX 2019

Tải về bản dùng thử cho phiên bản mới nhất của LABELVIEW hoặc CODESOFT để thử tính năng Form Designer được tăng cường và tính năng Form Editor mới.

Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không khớp
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
GHI CHÚ: Bản dùng thử sẽ không được tải ngay sau khi gửi đi biểu mẫu. Một liên kết tải về sẽ được gửi đến email của quý vị.
Trường bắt buộc