Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Video: Các tính năng chính của LABEL ARCHIVE

Các tính năng chính của LABEL ARCHIVE

Phần mềm truy xuất nguồn gốc & bảo mật nhãn mác LABEL ARCHIVE

 

LABEL ARCHIVE bảo mật quy trình ghi nhãn mác của quý vị bằng cách thực thi một quy trình phê duyệt dòng công việc và theo dõi mọi thay đổi đến nhãn mác của quý vị.

 

Yêu cầu một bản dùng thử của LABEL ARCHIVE ngay hôm nay!

 

 
Bản phiên âm video Bản phiên âm video
BẢN PHIÊN ÂM VIDEO

Việc bảo mật và truy xuất nguồn gốc trong suốt chuỗi cung ứng ngày nay đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Quyền cho phép dựa trên vai trò và truy xuất nguồn gốc dòng công việc trong quy trình ghi nhãn mác có thể giúp quý vị ngăn chặn các nhãn mác không phù hợp gây triệu hồi sản phẩm hay giao sai hàng.

 

Phần mềm truy xuất nguồn gốc và bảo mật nhãn mác đầu ngành TEKLYNX LABEL ARCHIVE sẽ giữ lịch sử đầy đủ về mọi việc đã xảy ra từ thiết kế đến in ấn. Quý vị có thể tận dụng lịch sử này để đáp ứng nhiều quy định khác nhau trong ngành. Sau đây là ba tính năng cốt lõi của LABEL ARCHIVE.

 

LABEL ARCHIVE cho quý vị một nền tảng để lưu trữ và lưu kho mọi khuôn mẫu nhãn mác CODESOFT của quý vị trong một cơ sở dữ liệu trung tâm. Điều này cho phép quý vị dễ dàng sao lưu các khuôn mẫu nhãn mác của mình vào một kho lưu trữ trung tâm, loại bỏ mọi nhu cầu cập nhật khuôn mẫu của quý vị ra nhiều vị trí khác nhau bởi LABEL ARCHIVE chỉ cho phép một điểm chính xác duy nhất. 

 

LABEL ARCHIVE cho phép quý vị thiết lập các vai trò khác nhau dựa trên quyền truy cập cho người dùng của mình. Ví dụ, Mary ở phòng tiếp thị phụ trách việc phê duyệt các nhãn mác. Travis, chuyên gia thiết kế đồ họa, có thể thiết kế và in ấn. Nhưng Bob ở phòng sản xuất chỉ có thể in, điều này đưa chúng ta đến một tính năng thứ hai: cấu hình dòng công việc nhãn mác.

 

Một tính năng cốt lõi khác của LABEL ARCHIVE là báo cáo lịch sử toàn diện về mọi việc đã xảy ra với nhãn mác của quý vị. Vậy nên, chúng ta có thể nhìn lại và nói, "Đúng, Travis đã thiết kế nhãn mác đó. Đúng, Mary đã phê duyệt nhãn mác đó. Và Bob đã in chính cái nhãn mác được thiết kế và phê duyệt đó."

 

Với ba tính năng cốt lõi này: kho lưu trữ trung tâm, quản lý người dùng, theo dõi và truy xuất nguồn gốc, LABEL ARCHIVE cho phép quý vị triển khai lập phiên bản nhãn mác, tạo nhanh báo cáo lịch sử về mọi việc đã xảy ra với nhãn mác, khả năng in nhanh một bản in lại, cũng như khả năng tích hợp liền mạch với Windows Active Directory, để quý vị không cần phải quản lý người dùng của mình ở nhiều nơi.

 

Hãy bổ sung tính năng bảo mật và truy xuất nguồn gốc cho môi trường ghi nhãn mác của quý vị ngay hôm nay bằng cách nhấn nút dưới đây để yêu cầu một bản dùng thử miễn phí của LABEL ARCHIVE.

Tìm hiểu xem LABEL ARCHIVE có thể làm gì cho tổ chức của quý vị. Yêu cầu bản dùng thử.

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không khớp
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc