Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Video: PortWatch: Chụp Dữ liệu từ một Thiết bị Kết nối với TEKLYNX CODESOFT

PortWatch: Chụp Dữ liệu từ một Thiết bị Kết nối

PortWatch là một tính năng mạnh mẽ trong Phần mềm thiết kế nhãn mác CODESOFT Enterprise cho phép quý vị thu thập dữ liệu từ một máy scan, máy cân, bàn phím, v.v.! Xem video ngắn 43 giây này để biết PortWatch có thể giúp quý vị làm gì.

 

 
Bản phiên âm video Bản phiên âm video
BẢN PHIÊN ÂM VIDEO
PortWatch là một tính năng mạnh mẽ trong TEKLYNX Phần mềm thiết kế nhãn mác CODESOFT cho phép quý vị thu thập dữ liệu từ một cổng như máy scan, bàn phím, hoặc máy cân này. Dữ liệu thu được từ thiết bị này sẽ được in ra nhãn mác của quý vị mà không cần nhập liệu thủ công. Điều này giúp tăng hiệu quả nhờ giảm thiểu lỗi thủ công và tăng tốc độ in ấn trong môi trường ghi nhãn mác của quý vị. Tải về một bản dùng thử của CODESOFT ngay hôm nay!

Tải về một bản dùng thử miễn phí 30 ngày của CODESOFT

GHI CHÚ: Bản dùng thử sẽ không được tải ngay sau khi gửi đi biểu mẫu. Một liên kết tải về sẽ được gửi đến email của quý vị.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không khớp
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc