Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Barcode Better

Đóng Mã vạch Tốt hơn với TEKLYNX

TEKLYNX liên tục làm việc trên toàn cầu để giúp các thương hiệu vĩ đại nhất thế giới làm việc tốt hơn. Bởi phần mềm mã vạch không chỉ là một sản phẩm mà quý vị có thể mua, phần mềm mã vạch còn là một giải pháp tích hợp giúp công ty của quý vị vận hành.

 

Làm thế nào quý vị có thể đóng mã vạch tốt hơn? Bằng cách hợp tác với một công ty đặt công ty quý vị là ưu tiên hàng đầu. Một công ty luôn đặt lợi ích của quý vị làm trung tâm. Một công ty luôn nỗ lực để đảm bảo công ty của quý vị có thể làm việc hiệu quả hơn. Một công ty có thể giúp quý vị đóng mã vạch tốt hơn.

 

 
Bản phiên âm video Bản phiên âm video
BẢN PHIÊN ÂM

Cần những gì để đưa một sản phẩm đến tay khách hàng? Dù sản phẩm của quý vị là gì, thì vẫn cần rất nhiều công sức, và quý vị đóng một vai trò thiết yếu trong việc vận chuyển vật liệu, thành phần thô hay sản phẩm hoàn thiện trong suốt chuỗi cung ứng.

 

Trong khi khách hàng của quý vị không cần hiểu về tất cả các bước cần thiết để sản phẩm đến tay của họ… chúng tôi hiểu. Bởi chúng tôi biết rằng mã vạch đóng vai trò thiết yếu cho thành công của quý vị.

 

Tại TEKLYNX, chúng tôi tin rằng phần mềm mã vạch không chỉ là một sản phẩm mà quý vị có thể mua - mà còn là một giải pháp tích hợp giúp công ty của quý vị vận hành. Với hơn 750.000 công ty thuộc đủ mọi quy mô trên toàn thế giới, chúng tôi chứng kiến hàng nghìn cách để tạo và in một mã vạch. Nhưng chúng tôi biết cách tốt nhất sẽ đảm bảo thành công cho công ty quý vị.

 

Điều gì tạo nên sự khác biệt cho TEKLYNX? Chúng tôi là công ty phần mềm mã vạch duy nhất hiểu rằng “barcode” (đóng mã vạch) là một động từ: một hành động cần thiết để công ty quý vị vận hành. Vậy nên đừng chỉ đóng mã vạch. Barcode Better.

 

Tại TEKLYNX, đóng mã vạch tốt hơn có nghĩa là giúp một khách hàng khắc phục một lỗi trên một nhãn mác, và sau đó tạo một dòng công việc để họ không bao giờ phải đối mặt với vấn đề đó một lần nữa. Đóng mã vạch tốt hơn có nghĩa là chúng tôi sẽ theo quý vị trên mọi bước của quy trình, đặt những câu hỏi xác đáng và đưa ra những giải pháp thực tế. Các giải pháp này không chỉ đặt mã vạch lên một nhãn mác, mà còn giúp toàn bộ quy trình ghi nhãn mác của quý vị trở nên nhanh, dễ dàng và tinh gọn hơn.

 

Hãy hợp tác với một công ty luôn nỗ lực để đảm bảo công ty của quý vị có thể làm việc hiệu quả hơn. Một công ty có thể giúp quý vị đóng mã vạch tốt hơn.

 

Bởi khi nhãn mác được ghi đúng: các mối nguy hiểm sẽ được truyền đạt, việc chăm sóc sức khỏe an toàn hơn, thực phẩm được truy xuất nguồn gốc, và chuỗi cung ứng của quý vị sẽ thành công.

 

TEKLYNX. Barcode Better.

Hãy liên hệ

Chúng tôi muốn hiểu rõ nhu cầu của quý vị để giúp quý vị tìm giải pháp phần mềm ghi nhãn mác mã vạch phù hợp nhất cho việc kinh doanh của quý vị.

Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc