Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Video: Các tính năng chính của TEKLYNX CENTRAL

Các tính năng chính của TEKLYNX CENTRAL

Phần mềm quản lý nhãn mác tập trung

 

Thế nào là TEKLYNX CENTRALlà gì? Hãy xem video này để biết cách TEKLYNX CENTRAL có thể hỗ trợ quý vị quản lý toàn bộ quy trình ghi nhãn mác của mình một cách tập trung.

 

Yêu cầu một bản dùng thử của TEKLYNX CENTRAL ngay hôm nay!

 

 
Bản phiên âm video Bản phiên âm video
BẢN PHIÊN ÂM VIDEO

Giảm thiểu lỗi, in nhanh hơn và tiết kiệm tiền là mong muốn của tất cả các công ty. Hãy thử tưởng tượng đạt được điều này cho quy trình ghi nhãn mác của quý vị. Chà, TEKLYNX CENTRAL có thể giúp.

 

TEKLYNX CENTRAL là một giải pháp quản lý nhãn mác cấp doanh nghiệp được thiết kế để phục vụ nhu cầu ghi nhãn mác của toàn tổ chức từ một địa điểm duy nhất.

 

TEKLYNX CENTRAL kết hợp các công nghệ được minh chứng: CODESOFT cho thiết kế nhãn mác, SENTINEL cho tự động hóa in ấn, và LABEL ARCHIVE cho truy xuất nguồn gốc và bảo mật.

 

Ngoài các tính năng của CODESOFT, SENTINEL, và LABEL ARCHIVE, TEKLYNX CENTRAL còn cho phép doanh nghiệp quý vị đăng tải một giao diện in ấn trên trình duyệt cho mạng nội bộ của mình, hoặc thông qua một website bảo mật cho các nhà cung cấp hay nhà thầu sản xuất. Thực tế rằng tất cả tính năng này được quản lý tập trung từ trong nội bộ doanh nghiệp quý vị và có thể được sử dụng trên quy mô toàn cầu thật là tuyệt vời. TEKLYNX CENTRAL cũng cung cấp một trung tâm chỉ huy tập trung để quản lý tất cả các thành phần trong hoạt động ghi nhãn mác của quý vị, thậm chí cho phép quý vị quản lý việc cài đặt của trình thiết kế nhãn mác.

 

Khi doanh nghiệp của quý vị tiếp tục phát triển, TEKLYNX CENTRAL sẽ mở rộng để đáp ứng nhu cầu của quý vị. 

 

Truy cập website của chúng tôi để yêu cầu một bản dùng thử miễn phí, không cần cam kết mua của TEKLYNX CENTRAL ngay hôm nay!

Tìm hiểu xem TEKLYNX CENTRAL có thể làm gì cho tổ chức của quý vị. Yêu cầu được giới thiệu về sản phẩm.

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc