Europa (Polski)
Barcode Better

W firmie TEKLYNX wierzymy, że oprogramowanie do obsługi kodów kreskowych nie jest tylko nabywanym produktem. Jest to zintegrowane rozwiązanie technologiczne, które umożliwia działanie Twojej firmie.

Wsparcie

Film wideo: Kluczowe funkcje TEKLYNX CENTRAL

Kluczowe funkcje TEKLYNX CENTRAL

Oprogramowanie do scentralizowanego zarządzania etykietami

 

Co to jest TEKLYNX CENTRAL? Obejrzyj ten film wideo, aby dowiedzieć się, jak rozwiązanie TEKLYNX CENTRAL może zapewnić Twojej firmie opcje zarządzania całym procesem etykietowania – z centralnej lokalizacji.

 

Poproś o wersję demonstracyjną TEKLYNX CENTRAL już dzisiaj!

 

 
Transkrypcja filmu Transkrypcja filmu
TRANSKRYPCJA FILMU

Redukcja błędów, szybsze drukowanie i oszczędności finansowe to cele, do których dążą wszystkie firmy. Wyobraź sobie, że zapewniasz to w swoim procesie etykietowania. Cóż, oprogramowanie TEKLYNX CENTRAL może to zrobić.

 

TEKLYNX CENTRAL to rozwiązanie do przemysłowego zarządzania etykietami, które zostało opracowane tak, aby spełniać wszystkie potrzeby związane z etykietowaniem w całej organizacji, z jednego miejsca.

 

TEKLYNX CENTRAL łączy sprawdzone technologie: CODESOFT – projektowanie etykiet, SENTINEL – automatyzacja druku, oraz LABEL ARCHIVE – śledzenie i bezpieczeństwo.

 

Poza funkcjami CODESOFT, SENTINEL i LABEL ARCHIVE rozwiązanie TEKLYNX CENTRAL zapewnia firmie możliwość publikowania interfejsu drukowania opartego na przeglądarce – wewnętrznie w sieci firmowej lub za pośrednictwem zabezpieczonej witryny dla dostawców i producentów kontraktowych. Fakt, że taka zaawansowana funkcja jest zarządzana centralnie w siedzibie firmy i wykorzystywana w globalnej skali jest niesamowity. Rozwiązanie TEKLYNX CENTRAL oferuje również centrum poleceń do zarządzania wszystkimi komponentami operacji etykietowania. Można nawet zarządzać instalacjami programów do projektowania etykiet.

 

Wraz ze wzrostem firmy rozwiązanie TEKLYNX CENTRAL będzie skalowane do Twoich potrzeb. 

 

Odwiedź naszą witrynę internetową, aby poprosić o bezpłatną, niewymagającą deklaracji zaangażowania wersję demonstracyjną TEKLYNX CENTRAL już dzisiaj!

Dowiedz się więcej o tym, co oprogramowanie TEKLYNX CENTRAL może zrobić dla Twojej organizacji. Poproś o wersję demonstracyjną.

Wymagane pole Zbyt długo. Limit: 250 znaków. Nieważne
Wymagane pole Zbyt długo. Limit: 250 znaków. Nieważne
Wymagane pole
Wymagane pole
Wymagane pole
Wymagane pole Nieważne
Wymagane pole Nieważne
Wymagane pole Zbyt długo. Limit: 250 znaków. Nieważne

Wymagane pole Zbyt długo. Limit: 250 znaków. Nieważne
Wymagane pole
Wymagane pole
Wymagane pole Zbyt długo. Limit: 250 znaków. Nieważne
Wymagane pole