Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Các quy trình thủ công đều rất tồi tệ: Tự động hóa hệ thống ghi nhãn mác của quý vị

Các quy trình thủ công đều rất tồi tệ

Quý vị lãng phí bao nhiêu thời gian cho các quy trình thủ công mỗi ngày?

 

Hãy thử tưởng tượng quy trình ghi nhãn mác của quý vị là một quy trình thủ công và được thực hiện toàn bộ bởi con người, như trong trường hợp của Widget & Gadget Corp...

 

Đừng để quy trình của quý vị trông như thế này. Hãy loại bỏ sự thiếu hiệu quả ra khỏi môi trường ghi nhãn mác của quý vị với TEKLYNX CENTRAL, một giải pháp ghi nhãn mác cấp doanh nghiệp tất cả trong một.

 

Hãy điền vào biểu mẫu dưới đây để TEKLYNX có thể liên hệ với quý vị để thảo luận về TEKLYNX CENTRAL (không cần cam kết mua).

 

 

Yêu cầu tư vấn miễn phí về TEKLYNX CENTRAL

Tìm hiểu cách quý vị có thể loại bỏ các bước thủ công ra khỏi quy trình ghi nhãn mác của mình.

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc