Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Video: Nghiên cứu Tình huống về MicroVention: Tập 2

MicroVention 2: Tuân thủ UDI với CODESOFT

Tuân thủ UDI với Trình hướng dẫn Mã vạch GS1

Là một nhà sản xuất thiết bị y tế toàn cầu, MicroVention cần phải tuân thủ các yêu cầu về ghi nhãn mác Unique Device Identification (UDI) của FDA Hoa Kỳ. Hãy xem chuỗi video của chúng tôi để biết cách họ có thể dễ dàng tạo ra những mã vạch GS1 cần thiết cho nhãn mác UDI với trình hướng dẫn tạo mã vạch GS1 của CODESOFT.

 

Xem tập 3

 

 
Bản phiên âm video Bản phiên âm video
BẢN PHIÊN ÂM VIDEO

MicroVention, một nhà sản xuất thiết bị y tế toàn cầu, đã phát triển ra ngoài giới hạn của quy trình tạo nhãn mác thủ công của họ và trông cậy vào TEKLYNX để triển khai một hệ thống quản lý nhãn mác tập trung. Một điểm làm phức tạp hóa vấn đề, đó là họ cần tuân thủ các yêu cầu về ghi nhãn mác UDI hay mã định danh riêng cho thiết bị của FDA Hoa Kỳ.

 

Frank Carranza: Ban đầu, khi chúng tôi thực hiện việc triển khai, chúng tôi đã phải tuân theo hạn chót về triển khai yêu cầu UDI của FDA. Và phần mềm CODESOFT đã giúp chúng tôi xây dựng các mã vạch cần thiết cho mọi sản phẩm được phân phối tại Hoa Kỳ. Một thành phần chính yếu đã hỗ trợ quy trình UDI là trình hướng dẫn mã vạch UDI có sẵn trong phần mềm. Đó là cách tôi đã tạo ra tất cả các mã vạch tuân thủ UDI khác nhau cho nhãn mác của mình. Và nó đã giúp tiết kiệm một lượng lớn thời gian.

 

Bob Lenski: Điều mà TEKLYNX làm thật sự tốt, đó là họ sẽ lấy những tiêu chuẩn ngành đó và đơn giản hóa nó hết mức. Đó là cách mà trình hướng dẫn được tích hợp trong giải pháp CODESOFT có thể tiếp nhận một dòng công việc phức tạp hay một tình huống phức tạp và khiến nó trở nên dễ dàng. Đó là mục đích của trình hướng dẫn trong ứng dụng của chúng tôi và chúng làm việc này rất tốt. Còn cụ thể, với trình hướng dẫn GS1 và khi chúng tôi sử dụng nó cho MicroVention, nó đảm bảo bạn đang sử dụng đúng mã định danh ứng dụng khi bạn tạo một mã vạch và đảm bảo rằng các mã định danh ứng dụng đó khớp với nhau. Ở cấp độ cao, bạn sẽ sử dụng mã định danh ứng dụng 01, vốn là GTIN, bạn sẽ cần khớp nó với mã định danh ứng dụng 10, vốn là số lô và sau đó có thể là mã 15, là ngày hết hạn. Ứng dụng của chúng tôi sẽ đảm trách mọi thứ để đảm bảo bạn khớp đúng các cặp thông tin đó và rằng thông tin bạn nhập vào chúng là chính xác.

 

Frank: Tính năng tạo ra các mã vạch tuân thủ UDI một cách dễ dàng trong phần mềm đó thật là hữu ích. Chúng tôi có thể dễ dàng đặt chúng vào một khuôn mẫu và xử lý chúng.

 

Nhờ có Trình hướng dẫn GS1 trong CODESOFT, MicroVention đã có thể đạt được tuân thủ UDI. Để tìm hiểu thêm về cách TEKLYNX có thể giúp quý vị đáp ứng các quy định về ghi nhãn mác, hãy liên hệ thông qua website của chúng tôi hoặc gọi điện cho chúng tôi. Và hãy chú ý theo dõi tập tiếp theo!

Loại bỏ sự đình trệ trong quy trình ghi nhãn mác

Liên hệ với TEKLYNX để biết chúng tôi sẽ làm thế nào để loại bỏ sự đình trệ trong quy trình ghi nhãn mác của quý vị.

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc