Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Sản phẩm

In nhãn Medical Device Regulation (EU MDR) của Liên minh Châu Âu

Phần mềm in nhãn EU MDR

Dễ dàng tạo và in các nhãn mác tuân thủ EU MDR

 

 • CODESOFT để tạo nhãn EU MDR
  • Tạo mã vạch Health Industry Barcode (HIBC) và GS1 Databar
  • Các trình hướng dẫn dễ sử dụng
  • Tạo quyền người dùng và cho phép kiểm soát bảo mật nhãn
  TÌM HIỂU THÊM
 • TEKLYNX CENTRAL CFR để Quản lý Nhãn
  • Kéo thông tin nhãn từ một cơ sở dữ liệu tập trung cho các nhãn tuân thủ EU MDR
  • Tự động hóa quy trình in nhãn với tính năng quản lý tập trung để đảm bảo hoạt động quy trình và kiểm soát bổ sung
  TÌM HIỂU THÊM

TEKLYNX CENTRAL CFR: QTS Tăng 40% Hiệu suất và Tuân thủ UDI

ĐỌC NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG

Thông tin về EU MDR

Các tổ chức phân phối thiết bị y tế tại EU phải tuân thủ các quy định EU MDR được thiết lập vào tháng 5 năm 2017.

 

EU MDR được thiết kế để đảm bảo sự an toàn cho bệnh nhân và sức khỏe cộng đồng trên khắp Châu Âu, cũng như để tăng chất lượng và sự minh bạch của các thiết bị y tế trong chuỗi cung ứng y tế thông qua việc tiêu chuẩn hóa khâu thiết kế, phê duyệt và theo dõi nhãn.

 

Do đó, mọi nhãn thiết bị y tế, ngoại trừ các thiết bị được sản xuất tùy chỉnh và điều tra/nghiên cứu hiệu quả, sẽ cần mang một mã Unique Device Identifier (UDI), bao gồm một Device Identifier (DI), Product Identifier (PI) và Human Readable Information (HRI). Các nhà sản xuất và phân phối thiết bị y tế tại Châu Âu phải tuân thủ các tiêu chuẩn in nhãn EU MDR kể từ tháng 5 năm 2020.

 

Việc tuân thủ EU MDR bao gồm:

 

 

MẪU NHÃN EU MDR

“Chúng tôi rất tự tin về việc tuân thủ các tiêu chuẩn UDI. Tôi có thể khẳng định rằng mình đã có quyết định đúng đắn với TEKLYNX.”

- Todd Engelken, QTS

Quý vị đã sẵn sàng cho UDI?

TẢI VỀ SÁCH ĐIỆN TỬ

Tạo Mã vạch GS1 trong CODESOFT và LABELVIEW

 

Tìm hiểu cách để sử dụng trình hướng dẫn mã vạch GS1 trong CODESOFT và LABELVIEW để tạo các mã vạch tuân thủ GS1

TẢI BẢN GHI

Quý vị cần trợ giúp tuân thủ EU MDR?

Hãy cho chúng tôi biết một vài thông tin về công ty quý vị và chúng tôi sẽ sớm liên hệ để thảo luận về các nhu cầu ghi nhãn mác EU MDR của quý vị.

Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc