Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Ghi Nhãn mác FDA

Food and Drug Administration (FDA) có một số tiêu chuẩn và quy định về ghi nhãn mác mà các công ty trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau phải tuân thủ. TEKLYNX cung cấp nhiều giải pháp ghi nhãn mác mã vạch được thiết kế để giúp quý vị tuân thủ các tiêu chuẩn ghi nhãn mác FDA.

 

Một quy định về ghi nhãn mác của FDA là Nhãn mác Thông tin Dinh dưỡng mới cho thực phẩm đóng hộp, mà các nhà sản xuất trong lãnh thổ Hoa Kỳ hoặc xuất khẩu thực phẩm vào Hoa Kỳ bắt buộc phải sử dụng. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, các nhà sản xuất có doanh thu bán thực phẩm hàng năm hơn 10 triệu đô-la phải tuân thủ các yêu cầu mới. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, các nhà sản xuất có doanh thu bán thực phẩm hàng năm dưới 10 triệu đô-la phải tuân thủ các yêu cầu mới.

 

Một quy định khác về ghi nhãn mác của FDA là Food Safety Modernization Act (FSMA) Quy định Cuối cùng về Kiểm soát Phòng ngừa Thực phẩm cho Người, vốn yêu cầu các nhà sản xuất thực phẩm phải thiết lập và triển khai một hệ thống an toàn thực phẩm bao gồm phân tích các nguy cơ và biện pháp kiểm soát phòng ngừa rủi ro.

 

Các quy định về ghi nhãn mác của FDA trong ngành chăm sóc sức khỏe và dược phẩm bao gồm Unique Device Identification (UDI), yêu cầu mọi thiết bị y tế được phân phối ở Hoa Kỳ được ghi một nhãn UDI, bao gồm một mã số hoặc chữ số duy nhất được sử dụng để xác định các thiết bị y tế đó trong chuỗi cung ứng. 21 CFR Phần 11 của FDA, đánh số sê-ri, theo dõi mẫu phòng thí nghiệm và ghi nhãn mác dược phẩm đều là các tiêu chuẩn quan trọng.

 

Quý vị muốn biết bằng cách nào TEKLYNX có thể giúp quý vị tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định về ghi nhãn mác FDA? Hãy điền vào biểu mẫu ngắn này và chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị.

Liên hệ

Quý vị muốn biết bằng cách nào TEKLYNX có thể giúp quý vị tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định về ghi nhãn mác FDA? Hãy điền vào biểu mẫu ngắn này và chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị.

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc