Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Sản phẩm

Ghi nhãn mác Đạo luật hiện đại hóa an toàn thực phẩm (FSMA)

QUY ĐỊNH KIỂM SOÁT PHÒNG NGỪA THỰC PHẨM CHO NGƯỜI

Tạo và in các nhãn mác thực phẩm chính xác

 

 • CODESOFT để tạo nhãn mác cho thực phẩm
  • Tạo và in các nhãn mác tuân thủ quy định ngành thực phẩm một cách nhanh chóng và dễ dàng
  • Tăng cường độ chính xác cho quá trình ghi nhãn mác bằng cách giảm thiểu khả năng phát sinh lỗi con người trong suốt quá trình này
  TÌM HIỂU THÊM
 • LABEL ARCHIVE để LƯU TRỮ Nhãn mác
  • Tích hợp với CODESOFT để tạo nhãn mác
  • Cung cấp khả năng phê duyệt nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và lưu trữ nhãn mác bảo mật
  • Tạo quyền người dùng và cho phép kiểm soát bảo mật
  TÌM HIỂU THÊM

Giới thiệu về FSMA

Quy định Cuối cùng về Kiểm soát Phòng ngừa Thực phẩm cho Người trong Đạo luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm (FSMA) của Food and Drug Administration (FDA) yêu cầu các công ty thực phẩm và đồ uống phải thiết lập và triển khai một hệ thống an toàn thực phẩm bao gồm phân tích các nguy cơ và biện pháp kiểm soát phòng ngừa rủi ro.

 

FSMA là một bước tiến lớn để chuyển trọng tâm từ cách các nhà sản xuất, nhà cung cấp và nhà bán lẻ thực phẩm và đồ uống phản ứng với nguy cơ thực phẩm nhiễm bẩn đến cách họ phòng ngừa nhiễm bẩn thực phẩm ngay từ trong hoạt động của mình. Làm thế nào?

 

 

Nhãn mác chính xác là một trong những đồng minh lớn nhất của ngành thực phẩm và đồ uống trong việc phòng tránh nguy cơ triệu hồi sản phẩm. Các giải pháp phần mềm ghi nhãn mác mã vạch của TEKLYNX cho phép các công ty thực phẩm và đồ uống tăng cường độ chính xác cho quá trình ghi nhãn mác bằng cách giảm thiểu khả năng phát sinh lỗi con người trong suốt quá trình này.

“Các công ty thực phẩm trông cậy vào các đối tác như TEKLYNX để đảm bảo biện pháp kiểm soát phòng tránh của họ tuân thủ FSMA.”

- Doug Niemeyer, Tổng Quản lý, TEKLYNX

Đáp ứng các yêu cầu về ghi nhãn mác thực phẩm

TẢI VỀ SÁCH ĐIỆN TỬ

TEKLYNX CENTRAL: Oakrun Farm Bakery loại bỏ nguyên nhân chính gây ra thời gian chết

ĐỌC NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG

Quý vị cần trợ giúp tuân thủ FSMA?

Chúng tôi sẵn sàng giúp quý vị. Hãy cho chúng tôi biết một vài thông tin về quý vị và chúng tôi sẽ sớm liên hệ để thảo luận về các nhu cầu ghi nhãn mác thực phẩm của quý vị.

Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc