Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Sách điện tử miễn phí - Đáp ứng các yêu cầu về ghi nhãn mác thực phẩm

Đáp ứng các yêu cầu về ghi nhãn mác thực phẩm

 

Các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm cân bằng nhiều loại nhãn mác khác nhau, các yêu cầu phức hợp của khách hàng, cùng việc phải tuân thủ các quy định liên tục thay đổi của ngành và các sáng kiến ghi nhãn mác thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

 

Tải về sách điện tử miễn phí này, Đáp ứng các yêu cầu về ghi nhãn mác thực phẩm, để biết:

 

  • Đầu vào và đầu ra: chi tiết về 8 quy định ảnh hưởng đến việc ghi nhãn mác thực phẩm và đồ uống
  • Các giải pháp thiết kế nhãn mác cho nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống
  • Lợi ích của việc quản lý nhãn mác cấp doanh nghiệp đối với các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống

Tải sách điện tử

 

 

Ghi chú: Tập tin sách điện tử này sẽ được gửi trực tiếp đến email của quý vị, vậy nên hãy cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc