Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Video: Tạo một nhãn mác tuân thủ GHS với TEKLYNX

Tạo một nhãn mác tuân thủ GHS với TEKLYNX

Một nhãn mác GHS cần những gì?

 

Xem bài giới thiệu về cách CODESOFT có thể dễ dàng bổ sung sáu yếu tố bắt buộc của một nhãn mác tuân thủ GHS.

 

 
Bản phiên âm video Bản phiên âm video
BẢN PHIÊN ÂM VIDEO

Một nhãn mác GHS cần những gì?

  1. Mã Định danh Sản phẩm
  2. Mã Định danh Nhà cung cấp
  3. Từ Ký hiệu
  4. Tuyên bố Thận trọng
  5. Biểu tượng
  6. Tuyên bố mối nguy hiểm

 

Đây là một video giới thiệu nhanh cách tạo nhãn mác bên dưới từ đầu.

 

Hoặc… Tận dụng các mẫu nhãn mác tuân thủ GHS đã được cài đặt sẵn trong CODESOFT và TEKLYNX CENTRAL GHS.

 

TEKLYNX có những sản phẩm nào khác?

 

Cảm ơn quý vị. Vui lòng liên hệ với TEKLYNX để tìm hiểu thêm về thiết kế nhãn mác GHS.

 

Website: www.teklynx.com

Điện thoại: +1 (888) 629-4444

Email: sales@teklynx.com

Tải bản dùng thử miễn phí 30 ngày của quý vị để xem cách vận hành của phần mềm nhãn mác mã vạch CODESOFT

GHI CHÚ: Bản dùng thử sẽ không được tải ngay sau khi gửi đi biểu mẫu. Một liên kết tải về sẽ được gửi đến email của quý vị.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không khớp
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc