Europa (Polski)
Barcode Better

W firmie TEKLYNX wierzymy, że oprogramowanie do obsługi kodów kreskowych nie jest tylko nabywanym produktem. Jest to zintegrowane rozwiązanie technologiczne, które umożliwia działanie Twojej firmie.

Wsparcie

Film wideo: Etykiety GHS są proste z TEKLYNX CODESOFT

Etykiety GHS są proste z TEKLYNX CODESOFT

Droga do zgodności ze standardem GHS.

 

Poznaj sześć elementów etykiety zgodnej z systemem GHS, aby dokładnie etykietować niebezpieczne środki chemiczne z zachowaniem zgodności z systemem GHS opisanym przez organizację OSHA.

 

 
Transkrypcja filmu Transkrypcja filmu
TRANSKRYPCJA FILMU

Porozmawiamy o anatomii etykiety zgodnej z systemem GHS, a także pokrótce przedstawimy oprogramowanie CODESOFT, aby omówić kilka kluczowych funkcji, o których warto pamiętać podczas wdrażania rozwiązania do etykietowania GHS.

 

Tak więc omówimy sześć różnych sekcji opartych na pierwszej sekcji karty SDS, które powinny zostać przedstawione na etykiecie GHS. Pierwsza z nich to nazwa produktu lub identyfikator. Jest to raczej zrozumiałe. Każda niebezpieczna substancja chemiczna jest identyfikowana przez swoją nazwę, która musi znajdować się na etykiecie.

 

Kolejna sekcja to hasło ostrzegawcze. Istnieją tylko dwie opcje w tym zakresie. Hasło ostrzegawcze to „niebezpieczeństwo” lub „ostrzeżenie” w zależności od skali zagrożenia oraz poziomu niebezpieczeństwa danej substancji określanego przez OSHA.

 

Kolejny akapit łączy dwa zestawy zwrotów: zwroty wskazujące zagrożenia oraz zwroty określające środki ostrożności. Spoglądając na kartę charakterystyki SDS, można przeczytać wszystkie akapity dotyczące ostrzeżeń oraz różne zwroty, które powinny znaleźć się na niebezpiecznych substancjach chemicznych. Każdy z tych zwrotów musi znaleźć się na etykiecie. Przedstawienie takiej ilości danych na etykiecie może stanowić poważne wyzwanie. Trzeba o tym pamiętać podczas wybierania rozwiązania do przedstawiania danych na etykietach.

 

Kolejna sekcja zawiera identyfikację dostawcy. Jest to po prostu nazwa i adres firmy, która wytwarza produkt. Chcę również przywołać przykład AJ – chodzi o fakt, że w przypadku wysyłania produktu do firmy na terenie UE ta identyfikacja dostawcy nie dotyczy firmy wysyłającej produkt poza teren USA, ale oznacza rekord importera. Więc w zależności od miejsca, do którego wysyła się produkt, adres i informacje o dostawcy na etykiecie mogą wymagać zmiany.

 

Ostatnim elementem, który można uznać za najważniejszy, są piktogramy. Organizacja OSHA wie, że nie wszyscy będą czytać drobny druk i informacje dotyczące nawet 15–30 zagrożeń wraz ze zwrotami ostrzegawczymi na etykiecie, więc opracowała serię piktogramów, które przedstawiają skutki działania niebezpiecznych substancji chemicznych. Informują one o tym, że substancja jest łatwopalna, może doprowadzić do śmierci, powoduje uszkodzenia dłoni lub drewna bądź jest niebezpieczna w przypadku wdychania. Informacje są przedstawione w formie symboli, więc nawet szybkie zerknięcie na etykietę może pomóc w zrozumieniu skutków działania niebezpiecznej substancji oraz poziomu zagrożenia, jaki ta substancja stwarza.

 

Teraz zmienimy nieco podejście i przyjrzymy się faktycznemu projektowaniu szablonu etykiety w programie do projektowania etykiet CODESOFT. Nie chcę teraz przeprowadzać sesji szkoleniowej ani szczegółowo opisywać funkcjonowania programu CODESOFT. Poświęcę po prostu chwilę, aby przedstawić kilka kluczowych funkcji, dzięki którym współpraca partnerska z naszą firmą to dobre rozwiązanie w zakresie zgodności ze standardem GHS.

 

Pierwszy przykład: ten jeden szablon etykiety może służyć do szerokiej gamy różnych produktów. Nasze oprogramowanie zapewnia możliwość wykorzystywania danych z wielu różnych źródeł. Ponadto oferujemy usługi związane z pozyskiwaniem informacji z kart SDS i zapisywaniem ich w czytelnej bazie danych, dzięki czemu nasze oprogramowanie będzie mogło korzystać z tych danych, a klienci będą mogli zaprojektować jeden szablon do wielu, wielu produktów. Możemy też pracować z dowolną bazą danych obecnie stosowaną w Twojej firmie. Niezależnie od tego, czy jest to prosty arkusz programu Microsoft Excel lub niewielka baza danych Microsoft Acces, czy też większy zbiór danych, np. baza danych Oracle lub SQL.

 

Następna funkcja, o której warto wspomnieć w zakresie zgodności z systemem GHS, to zmiana obrazów w przypadku przełączenia się na inną substancję chemiczną w bazie danych. Tak więc zmianie nie ulegają tylko dane, takie jak zwroty wskazujące zagrożenia i określające środki ostrożności lub opisy i hasła ostrzegawcze, ale też same obrazy. Funkcja ta odgrywa znaczącą rolę w całym rozwiązaniu, zapewniając możliwość stosowania jednego szablonu do reprezentowania wszystkich niebezpiecznych środków chemicznych.

 

Chcę również omówić funkcję interaktywnego obiektu tekstowego. W firmie TEKLYNX oferujemy funkcję oprogramowania, która naprawdę wyróżnia nas na tle konkurencji. Umożliwia ona faktyczną interakcję tekstu etykiety z obrazem. Już sama ta funkcja umożliwia maksymalizację przestrzeni dostępnej w szablonie etykiety. Jeśli więc chcesz przykładowo opracować etykietę na puszkę farby, która będzie zawierać wiele akapitów ze zwrotami wskazującymi zagrożenia i określającymi środki ostrożności, i chcesz, aby tekst opływał różne obrazy, możesz z pewnością zrobić to przy użyciu rozwiązań TEKLYNX.

 

Warto również wspomnieć o kilku innych funkcjach, których już nie będziemy teraz pokazywać, np. o możliwości dynamicznego pogrubiania danych. Zgodnie z przepisami niektóre słowa w akapitach muszą być pogrubione, a niektóre zapisane kursywą, aby podkreślać ich znaczenie i opisywane zagrożenia. Nasze oprogramowanie w pełni obsługuje takie wymagania.

 

Na koniec chcę jeszcze porozmawiać o przypadku użycia AJ i potrzebie zmiany identyfikacji dostawcy. Tutaj mamy pole wyboru z wysyłką do danego kraju. W przypadku wysyłania produktów do USA lub Meksyku informacje związane z identyfikacją dostawcy pozostają takie same. Jeśli natomiast będziemy wysyłać produkt do Niemiec, możemy skorzystać z oprogramowania do projektowania etykiet, aby w bardzo prosty sposób zmienić adres w zależności od miejsca docelowego. Zakładając, że mamy dostęp do danych w wielu językach, oprogramowanie może również bardzo łatwo zmienić język w oparciu o kraj docelowy.

 

Teraz pragnę powiązać te informacje z niektórymi innymi rozwiązaniami oferowanymi przez firmę TEKLYNX. Przedstawiliśmy przykład naszego oprogramowania do projektowania i drukowania etykiet: CODESOFT. Ponadto oferujemy narzędzia, które umożliwiają całkowite śledzenie i monitorowanie wszystkich działań związanych z szablonem: kto wydrukował szablon, kiedy i gdzie. Oferujemy rozwiązanie, dzięki któremu można bezproblemowo żądać zadań drukowania z systemu ERP, systemu WMS lub innego niestandardowego systemu frontonu. W naszej ofercie znajdują się również w pełni zintegrowane przemysłowe systemy etykietowania, które umożliwiają zarządzanie etykietami w obrębie zakładu i wdrażanie ich druku na skalę światową.

Pobierz bezpłatną 30-dniową wersję próbną, aby zobaczyć oprogramowanie do obsługi etykiet z kodami kreskowymi CODESOFT w działaniu

UWAGA: Wersja próbna nie będzie pobrana natychmiast po przesłaniu formularza. Link do pliku do pobrania zostanie wysłany na adres e-mail.
Wymagane pole Zbyt długo. Limit: 250 znaków. Nieważne
Wymagane pole Zbyt długo. Limit: 250 znaków. Nieważne
Wymagane pole
Wymagane pole
Wymagane pole
Wymagane pole Nieważne
Wymagane pole Brak dopasowania
Wymagane pole Nieważne
Wymagane pole Zbyt długo. Limit: 250 znaków. Nieważne

Wymagane pole Zbyt długo. Limit: 250 znaków. Nieważne
Wymagane pole
Wymagane pole
Wymagane pole Zbyt długo. Limit: 250 znaków. Nieważne
Wymagane pole