Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Vượt qua Ba Thách thức Phổ biến trong Kinh doanh với TEKLYNX CENTRAL

Vượt qua Ba Thách thức Phổ biến trong Kinh doanh với TEKLYNX CENTRAL

 

Chúng tôi đã thực hiện một series hội thảo web gồm 3 phần về TEKLYNX CENTRAL, nhằm cung cấp kiến thức về ba thách thức phổ biến mà chúng tôi đã giúp các khách hàng vượt qua, và giải pháp mà chúng tôi đã cung cấp.

 

Chủ đề: Phần 1 – Thiết kế và Kiểm soát Quy trình

 

Chúng tôi sẽ chỉ cho quý vị cách để:

 

  • Tiết kiệm thời gian và nguồn lực khi tạo và thiết kế nhãn mác
  • Đơn giản hóa việc phê duyệt nhãn mác với một quy trình tự động
  • Đáp ứng tiêu chuẩn ngành với một bản ghi chép quá trình cho kiểm toán

 

Chủ đề: Phần 2 – Tự động hóa Nhãn mác và Lợi ích

 

Biết cách để:

 

  • Tự động hóa quy trình in ấn nhãn mác của quý vị nhằm giảm thiểu lỗi trong quá trình in ấn nhãn mác và tăng cường hiệu quả
  • Tích hợp với các hệ thống kinh doanh lớn hiện có để giản lược hóa các quy trình – SAP, Oracle, v.v...

 

Lắng nghe bài thuyết trình của John Butler, Chuyên gia Hệ thống Thông tin tại Owens Corning, về cách họ đã thực hiện để tự động hóa quy trình tạo nhãn mác với việc tích hợp SAP.

 

Chủ đề: Phần 3 – Lợi ích và việc Sử dụng một Giải pháp ghi nhãn Toàn cầu

 

Chúng tôi sẽ trình bày các cách để:

 

  • Tập trung việc quản lý hệ thống của quý vị cho việc cài đặt và nâng cấp nhanh hơn
  • Tăng hiệu quả làm việc với một trải nghiệm người dùng tùy chỉnh theo phòng ban, địa điểm và vai trò
  • Duy trì phiên bản nhãn mác ổn định, đảm bảo chỉ những nhãn mác đã được phê duyệt mới được sử dụng nhằm giảm thiểu lỗi

 

Quý vị cũng sẽ được nghe Ted Rostkowski, Quản trị viên Hệ thống tại công ty Sartori bàn về việc họ đã giảm thiểu sự phức tạp trong quy trình ghi nhãn như thế nào bằng cách chuyển sang dùng TEKLYNX CENTRAL.

Tải bản ghi

 

Vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây để truy cập bản ghi của Vượt qua Ba Thách thức Phổ biến trong Kinh doanh với TEKLYNX CENTRAL

 

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc