Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Đơn giản hóa quy trình in ấn nhãn mác của quý vị với TEKLYNX CENTRAL

Đơn giản hóa Quy trình In ấn Nhãn mác của quý vị với TEKLYNX CENTRAL

 

  • Quy trình in ấn nhãn mác thủ công của quý vị có đang làm giảm năng suất làm việc của các nhân viên?
  • Liệu thời gian và chi phí liên quan đến việc quản lý quy trình ghi nhãn của quý vị có đang làm lãng phí nguồn lực công nghệ thông tin của quý vị?
  • Tổ chức của quý vị mất bao nhiêu tiền mỗi năm do các lỗi liên quan đến nhãn mác - bao gồm chi phí về sự hài lòng của khách hàng?

 

Hãy xem bản ghi hội thảo web dài 1 tiếng này của TEKLYNX để biết cách chúng tôi có thể giúp các tổ chức trả lời những câu hỏi khó khăn này và vượt qua những thách thức kinh doanh của họ.

 

Hội thảo web này sẽ cho thấy cách mà những biểu mẫu tùy chỉnh đơn giản cũng có thể giúp tổ chức của quý vị giảm thiểu các lỗi và sai sót in ấn. Quý vị sẽ biết làm thế nào mà những sản phẩm đã được minh chứng đằng sau TEKLYNX CENTRAL có thể đảm bảo luồng công việc, giảm thiểu thời gian đào tạo người dùng về các quy trình thủ công, và đơn giản hóa hoạt động của chuỗi cung ứng thiết yếu nhất của quý vị. TEKLYNX CENTRAL có thể tích hợp với các hệ thống ERP và giải pháp quản lý kho hàng để kích hoạt việc in ấn nhãn mác, cho phép quý vị tận dụng các giải pháp phần mềm hiện có để tạo nên những quy trình hiệu quả hơn.

 

Đừng lưu những thắc mắc này trong tâm trí - TEKLYNX CENTRAL có thể trả lời quý vị.

Tải bản ghi

 

Vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây để truy cập bản ghi của Đơn giản hóa Quy trình In ấn Nhãn mác của quý vị với TEKLYNX CENTRAL

 

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc