Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Hội thảo web về Tuân thủ 21 CFR Phần 11

Hội thảo Web về Tuân thủ 21 CFR Phần 11

 

Hệ thống ghi nhãn của quý vị có tuân thủ tiêu chuẩn 21 CFR Phần 11?

 

Hội thảo web này sẽ cho quý vị:

 

  • Khả năng nhận biết những thiếu hụt của hệ thống hiện thời của quý vị xét đến các kỳ vọng của quy định quản lý. Những quy định quản lý này có thể được đưa ra bởi FDA, hoặc từ các cơ quan quản lý quốc tế khác ở những quốc gia mà quý vị vận chuyển sản phẩm đến và kinh doanh tại đó.
  • Kiến thức để tránh những cạm bẫy nguy hiểm khi lựa chọn một hệ thống ghi nhãn mới, và cách để đảm bảo họ đã thiết kế một hệ thống xung quanh những biện pháp thực hành tiên tiến nhất, đáp ứng những nhu cầu doanh nghiệp của một công ty Khoa học Đời sống.

Tải bản ghi

 

Vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây để truy cập bản ghi của Hội thảo Web về Tuân thủ 21 CFR Phần 11

 

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc