Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Tích hợp RFID vào quy trình ghi nhãn mác của quý vị

Tích hợp RFID vào Quy trình Ghi Nhãn mác của Quý vị

 

Xem hội thảo web của TEKLYNX, Tích hợp RFID vào Quy trình Ghi Nhãn mác của Quý vị, được trình bày bởi David Kane, Trợ lý được Chứng nhận của RFID Professional Institute kiêm Quản lý Sản phẩm Thiết kế Nhãn mác của TEKLYNX và Nick Recht, Quản lý Sản phẩm Doanh nghiệp của TEKLYNX. Trong hội thảo web này, Dave và Nick sẽ giải thích RFID là gì, vì sao nó được sử dụng, so sánh giữa RFID và mã vạch truyền thống, và cách TEKLYNX có thể giúp quý vị.

 

Các luận điểm chính:

 

 • RFID là gì?
  • Chủ động so với Thụ động
 • Vì sao sử dụng RFID?
  • RFID thụ động trong kinh doanh
  • Lợi ích kinh doanh
  • Giá trị trong các ngành sản xuất và bán lẻ
 • Bổ sung RFID vào môi trường ghi nhãn mác mã vạch của quý vị
  • Mã vạch truyền thống so với RFID
  • Quy trình thủ công so với tự động
 • Vì sao sử dụng TEKLYNX cho RFID?

Tải bản ghi

 

Vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây để truy cập bản ghi của Tích hợp RFID vào Quy trình Ghi Nhãn mác của Quý vị

 

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc