Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Phần mềm ghi nhãn mác và sản xuất tinh gọn

Làm nhiều hơn với ít công sức hơn: Phần mềm ghi nhãn mác và sản xuất tinh gọn

Đối với nhiều tổ chức, việc ghi nhãn mác chỉ là một ưu tiên phụ trong sáng kiến sản xuất tinh gọn. Một giải pháp phần mềm ghi nhãn mác mã vạch tích hợp toàn diện sẽ giảm thiểu thao tác thủ công để nhân viên của quý vị có thể tập trung vào các tác vụ gia tăng giá trị khác.

 

Hãy xem video ngắn này để biết cách tổ chức quý vị có thể "làm nhiều hơn với ít công sức hơn" và trở nên "tinh gọn" với một phần mềm ghi nhãn mác mã vạch.

 

Để biết thêm thông tin về cách các giải pháp phần mềm thiết kế nhãn mác mã vạch của TEKLYNX có thể hỗ trợ sản xuất tinh gọn, hãy điền vào biểu mẫu dưới đây.

 

 

Áp dụng nguyên tắc sản xuất tinh gọn vào ghi nhãn mác

Với hơn 30 năm kinh nghiệm triển khai các hệ thống ghi nhãn mác mã vạch tinh gọn, TEKLYNX có thể giúp quý vị. Hãy điền vào biểu mẫu ngắn này để bắt đầu cuộc hội thoại về việc tăng cường hiệu quả tổng quát cho môi trường ghi nhãn mác của quý vị.

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc