Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Sổ tay quảng cáo

Sổ tay Quảng cáo Sản phẩm của TEKLYNX

Sổ tay Quảng cáo Sản phẩm CODESOFT

 

Cho các môi trường thiết kế và in ấn nhãn mác phức hợp

XEM SỔ TAY QUẢNG CÁO

Sổ tay Quảng cáo Sản phẩm LABELVIEW

 

Cho các môi trường thiết kế và in ấn nhãn mác tầm trung

XEM SỔ TAY QUẢNG CÁO

Sổ tay Quảng cáo Sản phẩm LABEL MATRIX

 

Cho các môi trường thiết kế và in ấn nhãn mác đơn giản

XEM SỔ TAY QUẢNG CÁO

Sổ tay Quảng cáo Sản phẩm SENTINEL

 

Cho tự động hóa in ấn nhãn mác

XEM SỔ TAY QUẢNG CÁO

Sổ tay Sản phẩm SENTINEL

 

Cho tự động hóa in ấn nhãn mác

XEM SỔ TAY

Sổ tay Quảng cáo Sản phẩm PRINT MODULE

 

Cho tự động hóa in ấn nhãn mác

XEM SỔ TAY QUẢNG CÁO

Sổ tay Quảng cáo Sản phẩm TEKLYNX CENTRAL

 

Cho quản lý nhãn mác tập trung

XEM SỔ TAY QUẢNG CÁO

Sổ tay Quảng cáo Sản phẩm TEKLYNX CENTRAL CFR

 

Cho tuân thủ quy định 21 CFR Phần 11 của FDA

XEM SỔ TAY QUẢNG CÁO

Sổ tay Quảng cáo Sản phẩm TEKLYNX CENTRAL GHS

 

Cho tuân thủ ghi nhãn mác GHS

XEM SỔ TAY QUẢNG CÁO

Sổ tay Quảng cáo Sản phẩm LABEL ARCHIVE

 

Cho bảo mật và truy xuất nguồn gốc nhãn mác

XEM SỔ TAY QUẢNG CÁO

Sổ tay Sản phẩm LABEL ARCHIVE

 

Cho bảo mật và truy xuất nguồn gốc nhãn mác

XEM SỔ TAY

Sổ tay Quảng cáo Sản phẩm BACKTRACK

 

Cho theo dõi tài sản và kho hàng

XEM SỔ TAY QUẢNG CÁO

Sổ tay Quảng cáo về Tuân thủ Quy định Ngành & Giải pháp

Giải pháp & Dịch vụ của TEKLYNX

 

Cái nhìn tổng quan về giải pháp và dịch vụ

XEM SỔ TAY QUẢNG CÁO

Tuân thủ Quy định về Ghi Nhãn mác Yếu tố Gây Dị ứng

 

Cho ghi nhãn mác các yếu tố gây dị ứng ở EU

XEM SỔ TAY QUẢNG CÁO

Tuân thủ Quy định về Ghi Nhãn mác Dinh dưỡng

 

Cho ghi nhãn mác dinh dưỡng ở EU

TẢI VỀ SỔ TAY QUẢNG CÁO

Quý vị đang tìm kiếm một giải pháp khác?
Hãy quay lại Thư viện Đa phương tiện để xem các loại nội dung khác.

THƯ VIỆN ĐA PHƯƠNG TIỆN