Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Bảng Thông tin Miễn phí về Trình điều khiển Máy in Tự nhiên TEKLYNX

Đừng hi sinh chất lượng - Hãy cài đặt niềm tin của quý vị vào chúng tôi

 

Quý vị đã quá chán việc mua nhầm các sản phẩm không đáp ứng được lời hứa hẹn của họ về chất lượng? Quý vị có nhận thấy sự thiếu nhất quán giữa mã vạch quý vị tạo trên màn hình và mã vạch được in ra?

 

Hãy xem bảng thông tin miễn phí của chúng tôi về cách hơn 3.000 Trình điều khiển Máy in Tự nhiên của TEKLYNX phá vỡ các quan niệm sai lầm này về trình điều khiển máy in:

  1. WYSIWYG: Những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được
  2. Cài đặt
  3. Phát triển Trình điều khiển
  4. Tốc độ In
  5. Tính Bảo mật
  6. Hợp tác

 

Nếu quý vị thích bảng thông tin của chúng tôi, hãy chia sẻ nó!

 

Tải về tập tin PDF ở đây.

 

Bảng Thông tin Miễn phí về Trình điều khiển Máy in Tự nhiên TEKLYNX:

Bảng thông tin: Trình điều khiển Máy in Tự nhiên

Tải bản dùng thử miễn phí 30 ngày của quý vị để xem cách vận hành của phần mềm của chúng tôi

GHI CHÚ: Bản dùng thử sẽ không được tải ngay sau khi gửi đi biểu mẫu. Một liên kết tải về sẽ được gửi đến email của quý vị.
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không khớp
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc