Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Nhà phát hành/phân phối sách giảm hơn một nửa chi phí ghi nhãn mác

Travis May Quản lý Dự án Đặc biệt

“Giải pháp này đã giúp ích rất lớn cho chúng tôi. Chúng tôi đã tăng gấp 3 lần công suất đầu ra của mình và giảm chi phí ghi nhãn của mình từ khoảng 5 cent một sản phẩm xuống còn dưới 2 cent. Hơn thế nữa, chúng tôi đã thu hồi toàn bộ chi phí của mình trong vòng chưa đầy 3 tháng.”

TEKLYNX LABEL MATRIX đã tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho Eagle Management

 

Tìm hiểu xem Eagle Management đã làm thế nào để:

 

  • Tăng gấp ba sản lượng của họ
  • Cải thiện năng suất
  • Giảm hơn 50% chi phí ghi nhãn mác

Tải nghiên cứu tình huống

 

 

Ghi chú: Tập tin nghiên cứu tình huống này sẽ được gửi trực tiếp đến email của quý vị, vậy nên hãy cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc