Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

DSM Resins Group đã sử dụng SENTINEL để in trực tiếp từ hệ thống ERP của họ

Bert Hofsink Trưởng Nhóm DSM Resins

“Hệ thống TEKLYNX đã chứng minh được sự ổn định của nó, và việc bảo trì cũng rất dễ dàng. Đối với chúng tôi, lợi ích thật sự là sự giản lược quy trình ghi nhãn tại các cơ sở, giúp chúng tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian, cũng như khả năng kiểm soát trung tâm tuyệt vời đối với thiết kế nhãn mác và nội dung dữ liệu.”

TEKLYNX SENTINEL đáp lại thách thức ghi nhãn bằng hóa chất trên toàn cầu cho DSM Resins Group

 

Tìm hiểu xem DSM đã làm thế nào để:

 

  • In trực tiếp từ hệ thống ERP của họ
  • Loại bỏ thời gian lãng phí
  • Giảm lỗi ghi nhãn mác

Tải nghiên cứu tình huống

 

 

Ghi chú: Tập tin nghiên cứu tình huống này sẽ được gửi trực tiếp đến email của quý vị, vậy nên hãy cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc