Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Sản phẩm

CHÍNH PHỦ

Tăng hiệu quả hoạt động và lợi nhuận với phần mềm ghi nhãn mác cho cơ quan chính phủ của TEKLYNX


Hệ thống tự động thu thập dữ liệu cho các cơ quan chính phủ đòi hỏi nhãn mác chính xác. Với phần mềm ghi nhãn mác mã vạch của TEKLYNX, các đơn vị cung cấp cho chính phủ có thể tuân thủ các yêu cầu xác định cho các mục tài sản quân đội được sản xuất, tích lũy, lưu trữ và cấp bởi hoặc cho Bộ Quốc phòng (DoD).

 

LIÊN HỆ

BACKTRACK: Chuỗi Hành trình Nắm giữ được Đảm bảo tại Văn phòng Cảnh sát trưởng Địa phương.

ĐỌC NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG

Ứng dụng ghi nhãn mác cho cơ quan chính phủ

 

Dễ dàng tạo và in các nhãn mác mã vạch tuân thủ tiêu chuẩn ngành cơ quan chính phủ.

    • Gắn mác và đánh dấu tài sản bằng Mã Định danh Riêng (UID) tuân thủ các thông số của Quân đội (MIL)
    • Thu thập dữ liệu cho Đăng ký UID
    • Theo dõi chính xác địa điểm, chuyển động và việc sử dụng của bất kỳ tài sản chính phủ nào
    • Quản lý kho hàng toàn diện từ bất kỳ địa điểm nào với các giải pháp theo dõi di động của TEKLYNX

Tuân thủ Ghi Nhãn mác UID

Tạo các nhãn mác tuân thủ UID bao gồm 2D Data Matrix, mã vạch tuyến tính, và dữ liệu mà con người có thể đọc

TÌM HIỂU THÊM

Hãy liên hệ

Chúng tôi muốn hiểu rõ nhu cầu của quý vị để giúp quý vị tìm giải pháp phần mềm ghi nhãn mác mã vạch phù hợp nhất cho việc kinh doanh của quý vị.

Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc