Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Giới thiệu

Phát hành Phiên bản Cập nhật mới cho Giải pháp Quản lý Nhãn Cấp Doanh nghiệp TEKLYNX CENTRAL 5.1

Quản lý toàn bộ quy trình in nhãn của quý vị một cách tập trung với TEKLYNX CENTRAL 5.1

Ngày: 26/03/2020 / Hạng mục: Tin tức sản phẩm

 

Giải pháp quản lý nhãn cấp doanh nghiệp thế hệ kế tiếp, TEKLYNX CENTRAL, mang đến các nhà sản xuất thuộc mọi quy mô một giải pháp tập trung bao gồm các tính năng thiết kế nhãn mác, bảo mật & truy xuất nguồn gốc, và tự động hóa in ấn để hỗ trợ việc chuyển đổi sang quy trình in nhãn kỹ thuật số. Phiên bản cập nhật mới cho TEKLYNX CENTRAL 5.1 trang bị cho các tổ chức một giải pháp quản lý nhãn cấp doanh nghiệp tốt nhất phân khúc để tăng hiệu quả, đạt tính tương thích hệ thống, và đảm bảo tuân thủ các quy định ngành.

 

Các đặc điểm đáng chú ý của sản phẩm TEKLYNX CENTRAL 5.1 bao gồm: 

 

 

Nhấn vào đây để yêu cầu một bản dùng thử miễn phí của TEKLYNX CENTRAL 5.1 và xem phần mềm quản lý nhãn cấp doanh nghiệp có thể làm những gì cho doanh nghiệp của quý vị.  

Quay lại tin tức