Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Chuẩn bị cho UDI: Quy định hoàn chỉnh, tác động, và các bước để tuân thủ

Chuẩn bị cho UDI: Quy định Hoàn chỉnh, Tác động, và các Bước để Tuân thủ

 

Xem hội thảo web, Chuẩn bị cho UDI – Quy định Hoàn chỉnh, Tác động, và các Bước để Tuân thủ, được trình bày bởi David Kane, Quản lý Sản phẩm Thiết kế Nhãn mác của TEKLYNX và Dan O’Leary, chuyên gia trong ngành kiêm Chủ tịch của Ombu Enterprises, LLC.

 

Trong hội thảo web này, David & Dan sẽ trình bày và chuẩn bị quý vị cho quy định Unique Device Identification (UDI) sắp tới của FDA, đồng thời thảo luận về các chủ đề:

 

  • UDI là gì? Quá khứ, hiện tại, tương lai
  • Tác động của UDI là gì?
  • Các bước để đạt tuân thủ UDI

 

Khi hạn chót tiếp theo về tuân thủ UDI đến gần, quý vị cần biết các dữ kiện. Hãy xem hội thảo web này để chuẩn bị cho những gì sắp tới!

 

Xem hội thảo web ngay để tìm hiểu xem Quy định UDI Hoàn chỉnh của FDA sẽ tác động như thế nào đến doanh nghiệp của quý vị và các bước quý vị có thể triển khai để tuân thủ!

Tải bản ghi

 

Vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây để truy cập bản ghi của Chuẩn bị cho UDI: Quy định Hoàn chỉnh, Tác động, và các Bước để Tuân thủ

 

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc