Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Xác minh Mã vạch cho UDI và Ghi Nhãn mác Thiết bị Y tế Toàn cầu

Xác minh Mã vạch cho UDI và Ghi Nhãn mác Thiết bị Y tế Toàn cầu

 

Tải bản ghi của hội thảo web trực tiếp, Xác minh Mã vạch cho UDI và Ghi Nhãn mác Thiết bị Y tế Toàn cầu, được trình bày bởi Nick Recht, Quản lý Sản phẩm Doanh nghiệp của TEKLYNX và Mike Nolan, Chủ tịch AIS President.

 

Trong hội thảo web này, quý vị sẽ biết:

 

  • Tổng quan về xác minh mã vạch
  • Vì sao quý vị cần xác minh
  • Chi tiết về các quy định của ngành tại Hoa Kỳ và EU
  • Thiết kế và in một nhãn mác tuân thủ UDI
  • Giới thiệu trực tiếp về xác minh mã vạch SCANALYST từ AIS

 

Tải bản ghi ngay hôm nay!

Tải bản ghi

 

Vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây để truy cập bản ghi của Xác minh Mã vạch cho UDI và Ghi Nhãn mác Thiết bị Y tế Toàn cầu

 

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc