Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Sách trắng: Các Giải pháp In ấn ERP: Các Phương án Thay thế để Tích hợp In Nhiệt

Làm thế nào việc tích hợp phần mềm ghi nhãn mác với hệ thống ERP có thể giản lược hóa hoạt động của công ty quý vị

 

Nhu cầu tích hợp các hệ thống ghi nhãn mác mã vạch và Enterprise Resource Planning (ERP) ngày càng tăng cao khi các tổ chức tìm kiếm những cách tốt hơn để giản lược hóa hoạt động. Sách trắng này đề ra hai cách để tích hợp phần mềm ghi nhãn mác mã vạch của TEKLYNX với hệ thống ERP của quý vị để tự động hóa việc in nhãn mác.

Tải sách trắng

 

 

Ghi chú: Tập tin sách trắng này sẽ được gửi trực tiếp đến email của quý vị, vậy nên hãy cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc