Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Sách Trắng: Công cụ để Tuân thủ 21 CFR Phần 11

Cách CODESOFT có thể giúp quý vị tuân thủ 21 CFR Phần 11

 

Đảm bảo nhãn mác mã vạch của quý vị được thiết kế đúng cách và phê duyệt phù hợp là thiết yếu cho quy định 21 CFR Phần 11 của FDA. Sách trắng này nêu bật các tính năng quản lý quyền truy cập phần mềm và các tùy chọn kiểm toán nhãn mác trong CODESOFT để giúp quý vị tuân thủ quy định.

Tải sách trắng

 

 

Ghi chú: Tập tin sách trắng này sẽ được gửi trực tiếp đến email của quý vị, vậy nên hãy cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc