Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Video: Các tính năng chính của TEKLYNX CENTRAL CFR

Các tính năng chính của TEKLYNX CENTRAL CFR

Phần mềm quản lý nhãn mác tập trung tuân thủ CFR

 

Tìm hiểu thêm TEKLYNX CENTRAL CFR hỗ trợ các yêu cầu về ghi nhãn mác chăm sóc sức khỏe, đồng thời cho hiệu quả ghi nhãn mác tối đa.

 

Yêu cầu một bản dùng thử của TEKLYNX CENTRAL CFR ngay hôm nay!

 

 
Bản phiên âm video Bản phiên âm video
BẢN PHIÊN ÂM VIDEO

TEKLYNX CENTRAL CFR là một giải pháp quản lý nhãn mác cấp doanh nghiệp hỗ trợ các yêu cầu về ghi nhãn mác chăm sóc sức khỏe. Giải pháp tiện lợi này cho khả năng truy xuất nguồn gốc tối đa bằng cách tạo ra các nhãn mác giúp xác định chính xác thiết bị y tế và dược phẩm trong suốt chuỗi cung ứng. TEKLYNX CENTRAL CFR có thể được xác thực theo các yêu cầu 21 CFR phần 11 của FDA Hoa Kỳ về phê duyệt, chữ ký và tài liệu điện tử.

 

Trong ngành công nghiệp được quản lý nghiêm ngặt này, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc hỗ trợ giải pháp phần mềm của quý vị. Vì lý do này, vòng đời hỗ trợ sản phẩm sẽ dài gấp ba bình thường. Thay vì một năm hỗ trợ, quý vị sẽ nhận được ba năm hỗ trợ toàn diện.

 

TEKLYNX CENTRAL kết hợp các công nghệ được minh chứng: CODESOFT cho thiết kế nhãn mác, SENTINEL cho tự động hóa in ấn, và LABEL ARCHIVE cho truy xuất nguồn gốc và bảo mật.

 

Ngoài các tính năng của CODESOFT, SENTINEL, và LABEL ARCHIVE, TEKLYNX CENTRAL còn cho phép doanh nghiệp quý vị đăng tải một giao diện in ấn trên trình duyệt cho mạng nội bộ của mình, hoặc thông qua một website bảo mật cho các nhà cung cấp hay nhà thầu sản xuất. Thực tế rằng tất cả tính năng này được quản lý tập trung từ trong nội bộ doanh nghiệp quý vị và có thể được sử dụng trên quy mô toàn cầu thật là tuyệt vời. TEKLYNX CENTRAL cũng cung cấp một trung tâm chỉ huy tập trung để quản lý tất cả các thành phần trong hoạt động ghi nhãn mác của quý vị, thậm chí cho phép quý vị quản lý việc cài đặt của trình thiết kế nhãn mác. 

 

Khi doanh nghiệp của quý vị tiếp tục phát triển, TEKLYNX CENTRAL sẽ mở rộng để đáp ứng nhu cầu của quý vị. 

 

Truy cập website của chúng tôi để yêu cầu một bản dùng thử miễn phí, không cần cam kết mua của TEKLYNX CENTRAL ngay hôm nay!

Tìm hiểu xem TEKLYNX CENTRAL CFR có thể làm gì cho tổ chức của quý vị. Yêu cầu được giới thiệu về sản phẩm.

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc