Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Lippert Components, Inc. & Kinro Inc. cắt giảm chi phí và nâng cao chất lượng với SENTINEL

Jim Archambault Trưởng Dự án

“TEKLYNX không chỉ bán phần mềm cho chúng tôi, mà họ đã làm việc với chúng tôi để cung cấp một giải pháp vượt quá kỳ vọng, và là một dịch vụ chúng tôi có thể cung cấp đến các khách hàng của mình.”

Lippert Components, Inc. & Kinro, Inc. cho phép tăng trưởng và kiểm soát chi phí với một giải pháp thiết kế và in ấn nhãn mác nâng cao, có khả năng mở rộng dành cho doanh nghiệp

 

Tìm hiểu xem Lippert Components, Inc. & Kinro Inc. đã làm thế nào để đạt được:

 

  • Tự động hóa việc in ấn nhãn mác
  • Kiểm soát chất lượng và ngăn chặn lừa đảo
  • Loại bỏ các thủ tục in sẵn thủ công tốn kém

Tải nghiên cứu tình huống

 

 

Ghi chú: Tập tin nghiên cứu tình huống này sẽ được gửi trực tiếp đến email của quý vị, vậy nên hãy cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc