Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

BACKTRACK tiết kiệm $90.000 cho Katzscan

Norma Katz Chủ tịch của Katzscan Inc.

"Chúng tôi rất tin tưởng vào độ chính xác của số liệu kho hàng trong BACKTRACK và đã chuyển chúng trực tiếp vào hệ thống ERP mới.”

TEKLYNX BACKTRACK đạt được giải pháp trong 3 ngày

 

Tìm hiểu xem Katzscan làm thế nào để:

 

  • Tiết kiệm $90.000
  • Triển khai giải pháp ghi nhãn mác của họ trong 3 ngày
  • Chuyển số liệu kho hàng của họ sang hệ thống ERP mới một cách liền mạch

Tải nghiên cứu tình huống

 

 

Ghi chú: Tập tin nghiên cứu tình huống này sẽ được gửi trực tiếp đến email của quý vị, vậy nên hãy cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc