Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

TEKLYNX đáp ứng nhu cầu về độ tin cậy, dịch vụ và tốc độ của Global Shop Solutions

TEKLYNX đáp ứng nhu cầu về độ tin cậy, dịch vụ và tốc độ của các đối tác công nghệ

 

Giải pháp quản lý nhãn mác cấp doanh nghiệp tăng độ chính xác hệ thống cho Global Shop Solutions, một nhà cung cấp phần mềm lập kế hoạch tài nguyên doanh nghiệp (ERP).

 

Tìm hiểu xem Global Shop Solutions đã làm thế nào để:

 

  • Tăng 750% doanh thu bán hàng TEKLYNX của họ
  • Tăng 15% tốc độ in ấn so với giao diện trước
  • Đạt độ chính xác 99% trong in ấn nhãn mác, tăng đáng kể so với dịch vụ của BarTender

 

... tất cả với CODESOFT và SENTINEL.

Tải nghiên cứu tình huống

 

 

Ghi chú: Tập tin nghiên cứu tình huống này sẽ được gửi trực tiếp đến email của quý vị, vậy nên hãy cung cấp một địa chỉ email hợp lệ.
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc