Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Sản phẩm

AUTOMOTIVE INDUSTRY ACTION GROUP (AIAG)

PHẦN MỀM GHI NHÃN MÁC CHO NHÃN MÁC AIAG

Dễ dàng tạo và in các nhãn mác tuân thủ AIAG

 

 • CODESOFT ĐỂ TẠO NHÃN MÁC AIAG
  • Tạo nhãn mác tuân thủ AIAG một cách hiệu quả 
  • Tạo Ma trận Dữ liệu và/hoặc Mã QR
  • Tạo mã vạch Code 39 và Code 128 cho hệ thống ký hiệu tuyến tính

  TÌM HIỂU THÊM

 • TEKLYNX CENTRAL ĐỂ QUẢN LÝ NHÃN MÁC
  • Kéo thông tin từ một cơ sở dữ liệu tập trung cho các nhãn mác tuân thủ AIAG
  • Thay đổi trên nhiều trạm in ấn để in các nhãn mác đã được phê duyệt từ trước

  TÌM HIỂU THÊM

Giới thiệu về AIAG

AIAG quy định hệ thống ký hiệu được khuyến nghị để xác định và theo dõi các chi tiết ô tô. Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu tối thiểu để đánh dấu hoặc ghi nhãn mác cho các bộ phận riêng biệt, các gói đơn vị, gói con, bộ công cụ, các cụm/cụm con được phân phối bên ngoài địa điểm ban đầu.

 

Một nhãn mác tuân thủ AIAG phải: 

 

 

Mẫu nhãn mác AIAG

"Trước đây, chúng tôi chỉ có thể in một lượng nhỏ nhãn mác dữ liệu 'tĩnh' một cách thủ công, còn giờ đây chúng tôi in hơn 55.000 nhãn mác mỗi ngày với 270 tùy chọn nhãn mác khác nhau."

- Jim Archambault, Trưởng Dự án

SENTINEL: Lippert & Kinro Mở rộng In ấn Nhãn mác từ 1 đến 239 Máy in

ĐỌC NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG

Trong Vùng Xám: Đạt được thành công với ghi nhãn mác tinh gọn

TẢI VỀ SÁCH ĐIỆN TỬ

Quý vị cần trợ giúp tuân thủ với các quy định ghi nhãn mác AIAG?

Chúng tôi sẵn sàng giúp quý vị. Hãy cho chúng tôi biết một vài thông tin về công ty quý vị và chúng tôi sẽ sớm liên hệ để thảo luận về các nhu cầu ghi nhãn mác của quý vị.

Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc