Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Sản phẩm

CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Tuân thủ các quy định thiết yếu về phần mềm ghi nhãn mác chăm sóc sức khỏe của TEKLYNX


Các quy định thay đổi trong ngành chăm sóc sức khỏe, ví dụ như Unique Device Identification (UDI) và 21 CFR Phần 11 của FDA có thể tác động đến sự phức tạp của quy trình ghi nhãn mác của quý vị. Giải pháp ghi nhãn mác của quý vị nên cho phép quý vị tuân thủ các quy định này một cách nhanh chóng và dễ dàng. Với hơn 80 loại mã vạch và mẫu nhãn mác được cấu hình sẵn, phần mềm ghi nhãn mác cho ngành chăm sóc sức khỏe của TEKLYNX có thể in các mã vạch Healthcare Industry Bar Code (HIBC) và GS1 vốn là cần thiết để tạo nhãn mác tuân thủ UDI và CFR, với hỗ trợ cho máy in nhiệt và truyền nhiệt.

 

LIÊN HỆ

TEKLYNX CENTRAL CFR: MicroVention Inc. tăng 50% hiệu suất

ĐỌC NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG

Ứng dụng ghi nhãn mác chăm sóc sức khỏe

 

Dễ dàng tạo và in các nhãn mác mã vạch tuân thủ tiêu chuẩn ngành chăm sóc sức khỏe.

  • Nhãn mác tuân thủ UDI
  • Tạo mã vạch HIBC và GS1 Databar
  • Theo dõi mẫu phòng thí nghiệm
  • Huy hiệu ID nhân viên
  • Quản lý tập tin
  • Vòng tay bệnh nhân
  • Ghi nhãn mác dược phẩm

Quy định 21 CFR Phần 11 của FDA nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đảm bảo độ chính xác của các bản ghi y tế điện tử.

TÌM HIỂU THÊM

Hãy liên hệ

Chúng tôi muốn hiểu rõ nhu cầu của quý vị để giúp quý vị tìm giải pháp phần mềm ghi nhãn mác mã vạch phù hợp nhất cho việc kinh doanh của quý vị.

Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc