Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Tự động hóa Ghi Nhãn mác

Trong một khảo sát gần đây của TEKLYNX, 30% người trả lời cho biết họ phải mất hơn 90 giây để tạo một yêu cầu in nhãn mác. Thế thì quá lâu! Thời gian yêu cầu in ấn được khuyến nghị là năm giây hoặc ngắn hơn.

 

Hãy cắt giảm quy trình thủ công, dễ xảy ra lỗi và đắt đỏ này bằng cách triển khai một giải pháp ghi nhãn mác tự động. SENTINEL, giải pháp tự động hóa ghi nhãn mác của TEKLYNX cho phép quý vị in tập trung đến số máy in gần như không giới hạn, giúp đơn giản hóa quy trình in ấn nhãn mác của quý vị, đồng thời tiết kiệm thời gian, tăng hiệu quả và cải thiện ROI của quý vị.

 

Hãy yêu cầu một bản dùng thử miễn phí của SENTINEL ngay hôm nay để trải nghiệm công dụng của việc tự động hóa ghi nhãn mác!

SENTINEL cho phép ghi nhãn mác tự động. Hãy xem hoạt động của phần mềm này trong một video giới thiệu trực tiếp.

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không khớp
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc