Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Xây dựng tình huống kinh doanh cho việc chuẩn hóa môi trường ghi nhãn mác của quý vị

Xây dựng Tình huống Kinh doanh cho việc Chuẩn hóa Môi trường Ghi Nhãn mác của Quý vị

 

Trong hội thảo web này, Xây dựng Tình huống Kinh doanh cho việc Chuẩn hóa Môi trường Ghi Nhãn mác của Quý vị, David Kane, Quản lý SảN phẩm Thiết kế Nhãn mác của TEKLYNX và Nick Recht, Quản lý Sản phẩm Doanh nghiệp của TEKLYNX sẽ thảo luận về việc sử dụng nhiều giải pháp phần mềm thiết kế nhãn mác khác nhau có thể làm giảm năng suất của quý vị. Hãy xem bản ghi ngay hôm nay!

 

Trong hội thảo web dài 45 phút này, David và Nick sẽ hướng dẫn quý vị xây dựng tình huống kinh doanh cho việc chuẩn hóa môi trường ghi nhãn mác của quý vị, cũng như thảo luận về các chủ đề:

 

  • "Chuẩn hóa" là gì khi xét đến các chương trình ghi nhãn mác?
  • Các thách thức và rủi ro của một môi trường ghi nhãn mác phi tiêu chuẩn
  • Các bước phổ biến cần thực hiện cho một sáng kiến chuẩn hóa
  • Lợi ích của việc chuẩn hóa môi trường ghi nhãn mác của quý vị
  • Bổ sung! Hướng dẫn Miễn phí cho một Sáng kiến Chuẩn hóa Thành công

 

Tìm hiểu thêm về cách quý vị có thể tăng hiệu quả cho doanh nghiệp của mình bằng cách tập trung và chuẩn hóa qua hướng dẫn miễn phí của chúng tôi, Tăng Năng suất thông qua Chuẩn hóa, hoặc yêu cầu đánh giá miễn phí về môi trường ghi nhãn mác của quý vị ngay hôm nay.

Tải bản ghi

 

Vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây để truy cập bản ghi của Xây dựng Tình huống Kinh doanh cho việc Chuẩn hóa Môi trường Ghi Nhãn mác của Quý vị

 

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc