Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

Quản lý Nhãn… Tốt hơn

Thiết kế, In, Bảo mật & Quản lý Nhãn… Tốt hơn

Tìm hiểu cách việc quản lý nhãn từ một địa điểm tập trung giúp quý vị in nhãn dễ dàng hơn

 

Được thiết kế để hỗ trợ quá trình số hóa cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới, series hội thảo web Thiết kế, In, Bảo mật & Quản lý Nhãn... Tốt hơn sẽ giúp quý vị xác định các chiến lược in nhãn có thể tăng hiệu quả in mã vạch cho tổ chức của mình.

 

Tải bản ghi phần hai, Quản lý Nhãn... Tốt hơn. Hội thảo web này được trình bày bởi Nick Recht, Giám đốc Sản phẩm Doanh nghiệp của TEKLYNX.

 

Trong hội thảo web này, quý vị sẽ biết:

 

  • Phương pháp quản lý nhãn của hầu hết người dùng hiện nay
  • 3 cách để quản lý nhãn... tốt hơn
  • Giới thiệu trực tiếp về TEKLYNX CENTRAL
  • Tình huống sử dụng của khách hàng

 

Tải bản ghi ngay hôm nay!


Tải bản ghi

 

Vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây để truy cập bản ghi của Quản lý Nhãn... Tốt hơn.

 

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc