Châu Á Thái Bình Dương (Tiếng Việt)
Chọn Địa điểm của Quý vị

Vui lòng chọn địa điểm & ngôn ngữ của quý vị để có trải nghiệm website tốt nhất

Hỗ trợ

5 tính năng hàng đầu của LABELVIEW mà quý vị có thể đang không sử dụng

5 tính năng hàng đầu của LABELVIEW mà quý vị có thể đang không sử dụng

 

Quản lý Sản phẩm của TEKLYNX, Dave Kane và Nick Recht sẽ cùng nhau trình bày hội thảo web về chủ đề 5 tính năng hàng đầu của LABELVIEW mà quý vị có thể đang không sử dụng.

 

Trong hội thảo web này, Dave & Nick sẽ nêu bật 5 tính năng của LABELVIEW mà quý vị nên sử dụng, bao gồm:

 

  • Công thức Nâng cao
  • Kịch bản VB
  • Form Designer/Viewer
  • Quản lý Cơ sở Dữ liệu
  • Trình Xây dựng Truy vấn SQL

 

Xem bản ghi để biết về 5 tính năng mạnh mẽ này của LABELVIEW để giúp việc thiết kế và in ấn các nhãn mác của quý vị trở nên hiệu quả hơn.

Tải bản ghi

 

Vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây để truy cập bản ghi của 5 tính năng hàng đầu của LABELVIEW mà quý vị có thể đang không sử dụng

 

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc

Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc Quá dài. Giới hạn 250 ký tự. Không hợp lệ
Trường bắt buộc